49349

Jubileumi emlékkonferenciát tartottak a gyermekek szelíd szavú költőjének a tiszteletére Rimaszombatban október 17-én.

Pósa Lajos, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtője idén száz esztendeje hunyt el. Ebből az alkalomból Pósa Lajos Emlékévet hirdetett Pósa Judit és Csipka Rozália, s az emlékbizottság vezetőiként mintegy harminc helyszínen több mint hatvan rendezvényt koordináltak.
Kiállításokat szerveznek, könyveket adnak ki. A Pósa Lajos fotókiállítás, melyen a költő hagyatékának egy részével is megismerkedhetnek, vándorkiállításként már több helyszínen is bemutatásra került. Egy változatát a rimaszombati közönség ez alkalomból újra láthatta.
Pósa Lajos verseit idén a Sikerx Kiadó is megjelenteti. Több verses kifestőt kiadtak. A Ferenczy István Képzőművészeti Versenyre készült rajzok is könyv formát öltöttek. Legújabb kötetük az Apró történetek után az Őszi napfényben címet viseli, szerkesztője Praznovszky Mihály.
Rimaszombatban az „Áldd meg, kik javát munkálják a honnak, / Hírnevén, örömén híven fáradoznak!” mottó alatt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Rimaszombati Területi Választmánya és a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya közösen a Pósa Lajos Emlékbizottsággal rendezte meg az emlékkonferenciát, amelynek főszervezője és házigazdája Sebők Valéria volt.
Sebők Valéria sokad magával úgy véli, Pósa Lajos méltatlanul szorult ki az irodalmi kánonból. „Jó lenne, ha akár érettségi tétel lenne, ha újra bekerülne a tankönyvekbe, s tananyag lenne Pósa Lajos. Ezen kívül fontos, hogy a gyerekek minél több verset olvassanak” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak.
Šimko József, Rimaszombat város polgármestere ehhez kapcsolódva üdvözlő szavaiban elmondta, egykor a Pósa Lajos által szerkesztett Az Én Ujságom képes gyermeklap szinte minden magyar családba eljutott. Így annak tartalmával, versikéivel tudott a szépre, a jóra, a szülőföld szeretetére tanítani.
Pósa Lajos ízig-vérig gömöri költő volt, verseiben is Gömör jelentette az alapot. Szülőfalujához, Nemesradnóthoz ragaszkodott, benne élt, bárhová is került élete során. „Pósa Lajos öröksége Nemesradnóttól elválaszthatatlan” – fogalmazott Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Egyházmegye református esperese. Felidézve az életutat elmondta, Pósa Lajos követendő értékrendet állít elénk. Értékszemlélete szeretetalapú. Gyermekien jó és vidám lelkülete máig hat.
Nyitrai László előadásában Pósa Lajos iskoláit vette sorra. A konferencia során többször is elhangzott, hogy hű maradt a szülőföldjéhez. A protestáns főgimnázium új épületének avatásán 1904. október 10-én vendégként vett részt, ahol elszavalta Óda iskolámhoz című versét, melyet az utódiskola, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja, Varga Dezső Ákos itt is előadott.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész a két rimaszombati diák, Mikszáth Kálmán és Pósa Lajos örök barátságáról tartott nagyon érdekes előadást, melyet hamarosan a Felvidék.ma oldalán Publicisztika rovatunkban is közzéteszünk.
Pósa Lajos tisztelettel fogadta Mikszáthot, életútjuk során Rimaszombat után Budapesten és Szegeden is követték egymást. Nem tartoztak ugyan egy társasághoz, de gyakran találkoztak. Mikszáth többször méltatta Pósa köteteit, terelgette a gyermekirodalom felé.
Kun Miklós Jenő budapesti Pósa-kutató ugyancsak azt emelte ki, hogy nagyon jó melegágya az irodalom szeretetének, ha Pósa versein keresztül ismerkednek meg a gyerekek a költészettel. Előadásában Juhász Gyula költő Pósa-képét idézte fel egy korabeli cikk alapján, melyet 1914. május 14-én közölt a Szegedi Napló. Mint Kun Miklós Jenő fogalmazott az emlékév egyik hozadéka, hogy ez az írás felszínre került. Az eddig fellelt bibliográfiákban sem szerepelt ezen írásra utalás, melyben Juhász Gyula helyén méltatja Pósát.
A konferencia egy érdekes színfoltja volt, amikor megelevenedett a Pósa-asztal. Ismert történeteket, találkozásokat idéztek fel a frappáns kisszínpadi előadásban. Megszemélyesítették Pósa Lajos mellett Dankó Pistát, Lányi Gézát, Gárdonyi Gézát, Bródy Sándort, Feszty Árpádot, Feszty Árpádnét, Blaha Lujzát.

HE, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>> tekinthetők meg.