50091x

A Pátria rádióban november 23-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a gazdag ifjú példázata. Szó lesz a tornai gyülekezet harangszenteléséről és a Kövecses-Naprágyi Társult Anyaegyházközségekbe való beiktatásról is.

A példázatbeli gazdag ifjút nemcsak a gazdagsága érdekli, hanem az is, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet. Jézus megadja a választ, mégis szomorúan távozik. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor.
Az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozó Tornán már harang is hívogatja a híveket istentiszteletre. Az ellenreformáció óta a reformátusok a településen csak szórványban éltek és csak pár éve váltak újra gyülekezetté. Először megfelelő helyiséget találtak az istentiszteletek számára, majd haranglábat állítottak a híveket hívogató harang számára. A részletekről Porubánné Fülöp Angéla lelkipásztor számol be.
A kövecsesi református templomban ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközségbe és a hozzá tartozó sajórecskei és sajószentkirályi leányegyházközségekbe Rákos Lóránt megválasztott lelkipásztort. Hogy mit jelent egy lelkipásztor életében a beiktatás? – többek között erre a kérdésre is választ kapunk a Rákos Lóránt lelkipásztorral készült beszélgetés során.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.
Az egyházi műsor hangos ajánlója itt >> hallgatható meg.
A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

Reformata/Felvidék.ma