49817

Szakál Gábor: Üzenet a végekről c. míves kötetének bemutatójára a kassai Mészáros utcai Nemzeti Kisebbségek Klubjában a Magyar Iparista Klub estjén került sor.
Buday Ernő, a Magyar Iparista Klub elnöke november 3-i megnyitója után Béres Viktor, a szerző: Cassovia – 2013 c. versét szavalta el. „Kassa – diákkorom hős tavasza,/ Létemnek zajos alkonya vagy./ Légy őszöm lázas viharmadara,/ Küzdj elmém,harcolj,ne lankadj!”
A kötetet Szaszák György publicista mutatta be, aki egy vallomással kezdte. Hosszú ideig Örkény Istvánnak adott igazat abban, hogy a legtöbb, amit az egyik ember a másiknak adhat, az a szolidaritás. Az ember önmagában kiszolgáltatott. Ezért van szükség rá. De azután rájött, van ennél több. Ez a szeretet. Miért felejtettük el? Miért nem tudjuk a szeretetet naponta jelenlévővé tenni? Pedig a Tízparancsolatban is ez áll. A fő probléma onnan eredhet, hogy elfejtettük, hogyan is teremtetett az ember. Valójában Isten élő lelke ott van mindannyiunkban.
Azért hangsúlyozta ezt, mert a szerzőt ezek a kérdések foglalkoztatják. Végső soron az Isten élő lelke adja az örök életre való jogosultságot. Márai azt mondta, az a legnagyobb gyalázat, ha szeretni kötelesség! Az hiba, rossz. Ez olyan egyszerű. Legyen meg a Te akaratod – imádkozzuk. Magát Jézust kell számunkra jelenvalóvá tenni. Minden ember annyit ér, ahány ember lelkében él. Jézus él a legtöbb ember lelkében. Mindez ott van Szakál Gábor írásaiban. Ez nem véletlen, hiszen Kisráskán, papi családban született, negyedik, legfiatalabb gyermekként. A munka, az ünnepnapok és a karácsonyi kántálások érintették meg gyermekkorában. Már tízéves korában orgonált a szülőfalu templomában,annak ellenére,hogy nem járhatott zeneiskolába. Első hangszere a családi harmónium volt,ahol felfedezte a harmóniák csodálatos világát. Az, hogy a kassai ipariba kerüljön egy papi családból, az nem ment simán.
A felvételi vizsgán többek között Ady : Üzenet egykori iskolámba c. versét szavalta. Hallotta azt Lukács Istvánné magyar tanárnő is, aki ezek után mindent megmozgatott annak érdekében, hogy felvegyék. 1963-ban megnyerte az országos Puskin-szavalóversenyt. Az ő nemzedéke indította el az ipari lapját, az Acéltollat.
Ő volt a lap megálmodója és megvalósítója,majd első főszerkesztője is egyaránt. „Az iparinak sokat köszönhetek – mondotta -. A magyar haza-, a vers- és irodalom szeretetét.” Nagyon fogékonynak mutatkozott a humán tárgyak iránt, de matematikában és fizikában is jártas volt. Így a pozsonyi Műszaki Főiskolára jelentkezett. Egy szemeszter után hamar rájött, ez nem az ő életcélja. Gyorsan átlépett a pozsonyi Konzervatóriumba. Erről szüleit levélben értesítette. Ez eldöntötte a pályáját. Akkor alakult a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub. Duray Miklós volt az elnök, A. Nagy László a helyettes és Szakál Gábor lett a kultúrfelelős. A másik fontos bázist a Krym kávéháza jelentette.
Oda járt Kulcsár Ferenc, Varga Imre, Keszeli Ferenc, Tóth László és mások. Bejárt oda Dúdor István és Roskoványi István festőművész is. Zs. Nagy Lajos, akkor írta megújuló költeményeit, Szakál Gábor ekkor írta első verseit. A következő bázis az Ifjú Szívek volt,ahol mint az énekkar tagja már szólót is énekelt. Amikor megalakult a Szőttes, annak nevét Gábor találálta ki. Tehát a pozsonyi évek határozták meg az életpálya kialakulását..
Amint befejezte a konzervatóriumot, a katonai szolgálat következett. A hadsereg művészeti együttesébe irányították. Így került Kassára és a kassai operába kérte felvételét. 35 évet húzott le itt, rengeteg szerepet játszott. A Cassovia c. versében, van egy érdekes rész: „Zenés teátrum, csalárd szerelmem/ Kínpadon égettél harmincöt évig./ Borús lelkem nem derült akkor sem,/ Ha zúgó tapsvihar tört az égig…..” Miközben nem magyar közönségnek énekeltél. Mit is takar ez a versszak?
– „Erre a kérdésre készültem, számítottam rá. A színház az intrika bölcsője. Az nem az esetem, nem tudtam megtalálni benne a helyemet. Az első öt évig mindenkit magáztam, még akikkel szerelmi dalokat énekeltünk, azokat is. Az intrika elhalványította a színpadi örömöket Annyira beárnyékolta a lelkemet, hogy nem tudtam igazán örülni a sikernek. Amikor nyugdíjba mentem, neheztelnem kellett arra a színházra, mely oly sok ideig a kenyéradóm volt, mert a búcsú sem volt korrekt.”
A karmesterektől sokat tanult. Ladislav Holoubektől, Boris Velattól és Gajdos Pistától. Holoubeket zenei-szellemi atyjának nevezte, Velat nevelte. „Először nézd az egész szerepet – mondotta -, azután a részleteket.” Gajdos meg úgy érezte a zenei tempókat, mint kevesen, pedig autodidakta volt. A Porgy és Besst a prágai Velat vezényelte mértani pontossággal, de Gajdosnak kellett volna, mert a jazz világában ő volt igazán otthon. Ha nincs ez a három karmester, akkor nem tudtam volna végigmenni pályámon. Először Gajdos távozott az élők sorából, azután Holoubek végül Velat. Jöttek a fiatalok és felrobbantották a társulatot. Vendégekkel kívántak operákat csinálni. De ez az, ami nem megy!
Később egyéb emlékek is előkerültek. Felső hatóság utasítására a Marica grofnő címét meg kellett csonkítani. Egy grófnő nem szerepelhetett benne. Marica lett belőle! Németországba 5-6 évet is kellett várni, míg ki lehetett menni.
Szaszák ezután a versekhez tért vissza. „Két versíró korszakod volt. Az első, amikor megjelent az Egyszemű éjszaka, majd később újra írni kezdtél.”
– „Sokat vitatkoztunk. Volt egy föltörekvő nemzedék, mely a divatot követte és nem a szépirodalmat.” Az előbbit Tóth Laci és Varga Imre képviselte, s ezekkel állt szemben Kulcsár Ferenc és Tóth Elemér és Gyüre Lajos. „Nem vagyok poéta csak a múzsák kegyeltje…/ A KÖLTŐ – ma magának ír; én meg csak kergetem álmaimat, hogy másnak is jusson papír,/ kinek a gondolat nem hamis smaragd…” – vallja Nem vagyok poéta c. költeményében. „A vers nem úgy születik, hogy leülök és írni kezdek, hanem a belső kényszer hatására.” Arany Jánost tartja a legnagyobb költőnek, meg Adyt. A kötet második része publicisztikai írásaiból válogat. Fontos vitacikkeit gyűjtötte össze. Ezekben egyház-politikai ügyekkel és közéleti, szakmai kérdésekkel foglalkozik. „Azt írtam meg, ami bántott, ami kikívánkozott belőlem!”
Üzenet a végekről a címe a kötetnek, mely magánkiadásban jelent meg – mondta Szaszák. – A címlapon Michelangelo ismert alkotásának részlete a Sixtus-kápolnából, mely Ádám teremtésére utal. A két kéz. A cím egy kicsit a Balassi hagyományt is magára vállalja. Azt az élettapasztalatot kívánja megosztani azokról a végekről, amelyek Pozsony felől nézve látszanak végeknek, de más értelemben is. Van féltés ezekben a versekben és írásokban. A kötetet úgy szerkesztette, hogy az elején a legújabb versek szerepelnek, majd a régebbiek következnek. A kronológiai sorrend fordított.
Szakál elmondta, az ember sorsát az első tíz év határozza meg. Tehát a családi fészek a döntő. Minél jobban eltávolodunk főleg időben, annál jobban vonz.
A fülszöveg vallomása nagyon szépen foglalja össze életpályáját: „Kisráska – szülőfalum – szülői ház – parókia. 13 évig formáltad tartásomat, kálvinista hitemet, megnemalkuvó makacs természetemet. Az újabb állomás – Kassa Az Ipari. A magyar ipari. Te tanítottad meg Árpád hazáját – házammá tenni…. A világ legszebb nyelvét óvni és szeretni…… majd Pozsony következett, ahol Euterpének hódoló szívem megtalálta a zenét, s a zene végleg megtalált engemet…. De Rákóczi szelleme és a szeretett diákvárosom vár és visszahív, otthonra találni hol itthon voltam mindig…. Csodás 35 év a szín – kín – padon az operák világában, Mozart, Verdi bűvkörében. Közben – elhív az Úr újra, Kálvin templomába, az orgona mellé…. Istennek legyen hála. Soli Deo Gloria!”
Majd néhány verse következett. A Mikor megláttalak c. költeményét Águci ötvenedik születésnapjára írta. Így kezdi: „Mikor megláttalak,/ köröttem felforrt/ minden patak.// Lángolva égtem,/ fénylő kikeletben/ újulva – reméltem.” Az ifjúkor hattyúdalát 66 éves korában írta. „Hová lettél, ó ifjúság…-?/ Elszállt mint a sóhaj,/ Mint viharban a villámlás,/ Elmúlt csatazajjal….!”
Ezután következett a kötet keresztelője. Többen azt megvásárolták és dedikáltatták a szerzővel, majd kötetlen beszélgetés következett.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
Tovább fényképeket a Képgalériánkban ITT>>> tekinthet meg.