51504

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért szükséges a 2015. február 7-i népszavazás? Miért fontos egyértelműen definiálni, hogy csak a férfi és a nő teljes körű lelki – szellemi – jogi kapcsolata nevezhető házasságnak, illetve hogy csak ilyen szeretetteljes környezetben lehet és szükségszerű gyermekeket nevelni, sajátot vagy örökbefogadottat?

Évezredek óta létezik a házasság, mint intézmény. Már az ókorban le voltak fektetve a szociális és jogi viszonyok a férfi és a nő, férj és feleség között. Ezen belül fontos szerepe volt a gyermekeknek, akik egy adott és egyértelmű értékrend szerint és szerető családi fészekben nevelkedtek. Most nem fogjuk elemezni, hogy vannak csonka és nem működő családok – sajnos ez igaz, semmi sem fehér és fekete, de mint józan emberek, egyetérthetünk a következőkkel:

– Az ember biológiai szempontból kétfélének születik: férfinak és nőnek. Ráadásul e kettő úgy van megalkotva, hogy kiegészítse egymást. Egy férfi és egy nő szeretetkapcsolata, házassága által válik a férfi és a nő egy testté, s ebből fogan és születik a gyermek.
– Csak férfiből válhat édesapa és csak nőből édesanya.Helyénvaló, ha egy családban így alakulnak a szerepek: apa, anya, gyermekek.
– A család az az intézmény, ami a társadalom alapját képezi, fontos szerepet játszik az értékrend, a kultúra, a vallás és a rokoni kapcsolatok továbbadásában, azok megőrzésében és fontos szerepe van a gyermekek megfelelő szexuális nevelésében is.
– A szerető és megértő család megtartó ereje nagyon nagy! Az egyén először a családban tapasztalja meg az összetartozást, a segítőkészséget, az elfogadást, a sikerélményt és megannyi fontos dolgot, melyek által jól neveltté válik, egészséges önbecsülése lesz, amihez hozzájárul a jó példa is.

A hagyományos értékekkel szemben viszont olyan liberális nézetek veszik át észrevétlenül a társadalom formálásának a szerepét, mint a „gender – ideológia”. Erre már XVI. Benedek pápa 2008. XII. 22-én egyik évzáró beszédében az emberi természetet, a házasságot, a családot fenyegető, azok létét megkérdőjelező ideológiákkal szemben emelte fel hangját.

„Az egyháznak védelmeznie kell az embert, az emberi természet lerombolásával szemben…. Kötelessége, hogy az emberről, mint férfiről és nőről beszéljen, és megkövetelje a teremtés eme rendjének tiszteletben tartását… Amit napjainkban a „gender” fogalma alatt sokfelé értenek, az lényegében az ember kiszakítását célozza a teremtés a Teremtő rendjéből. Az ember maga akarja megalkotni önmagát, és maga kívánja meghatározni saját lényét. Ezzel ellenszegül az igazságnak és a teremtő Léleknek.”

A „gender – ideológia alaptételei:

– A nemek közötti biológiai és szociális különbségek az egyén döntésétől függően legyenek megválaszthatóak. Például megválasztható legyen, hogy melyik nemhez tartozzon az egyén, figyelmen kívül hagyva a biológiai adottságot. A nevelés is e felé irányuljon, hogy a gyermek már kicsi korától ne legyen határozottan nőiességre vagy férfiasságra nevelve.A teljes körű nemi egyenlőség jegyében hagyni kell a kislányt, hadd öltözködjön fiúsan – ebben őt támogatni kell,mint a kisfiúkat is, ha szeretnék a körmüket kifesteni, vagy szoknyát hordani.
– A heteroszexuális vagy homoszexuális alapú élettársi kapcsolatok ugyanolyan jogi elbírálást és társadalmi szerepet, elfogadást kapjanak, mint a hagyományos házastársi viszony, beleértve a gyermeknevelés lehetőségét is.
– A „gender” ideológusai egy teljesen új ember- és társadalom-modellt akarnak megvalósítani: Szerintük a „nem” (gender) teljességgel a társadalom terméke. Az ember nem férfinak és nőnek születik (még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal), hanem csupán a család és társadalom elvárásai nevelik őt férfivá és nővé.
– A szexuális felvilágosítást már az alapiskolák alsó tagozatán is kötelező jelleggel be kell vezetni. Erre példák is vannak Nyugat- Európa szerte. Németországban például előrehaladott a folyamat. A Német Családügyi Minisztérium alá rendelt Egészségügyi Felvilágosító Központ kiadott egy brossurát 1-3 és 4-6 éves gyermekek szülei számára 650.000 ingyenes példányban, országos terjesztés céljával.Ezt a füzetet, megjelenése után, egy csoport tiltakozónak egyelőre sikerült visszavonatnia.Berlin, München, Hamburg városában pl. tanácsadó füzetet adtak ki középiskolában tanító pedagógusok számára „leszbikus és meleg életformák” átadásának módjáról: hogy miként lehet ezeket vonzóvá tenni biológia, etika, történelem, társadalmi ismeretet vagy akár nyelvi órákon.Spanyolországban a tananyagban szerepel, hogy a házasság nem tételezi fel a nemek különbözőségét. Angliában egyes elemi iskolákban megtiltották, hogy használják az apa vagy anya szavakat, mert ez diszkriminatív.
– A nők egyenjogúsításának témájában a férfiak és a nők egyenlőségéről van szó. Az egyenlőség számbeli egyenlőséget jelent: férfiak és nők azonos 50-50%os arányban való képviseletét a társadalmi élet minden terén – függetlenül attól, hogy a nők és férfiak ezt akarják, kívánják-e vagy sem, függetlenül a rátermettségtől vagy érzelmi igénytől.

A gender ideológia gyakorlati sikerét jelzi, hogy el tudta érni, hogy közel 15 év óta úgy sikerült előrehaladnia, hogy sokan tudomást sem szereztek róla. Tudnunk kell azonban, hogy a gender ideológia világszerte egyre terjedő mértékben jelentkezik. Megjelent filmekben, tv sorozatokban, a legkülönbözőbb újságokban és folyóiratokban, behatolt sok intézménybe, iskolába, egyetemre, és a legmagasabb törvényhozó testületekbe, és megjelent már törvények formájában is.

Zárszóként mit is mondhatnánk? Egy ország összefogására van szükség a népszavazás által, hogy a nyugatról beáramló ártalmas tendenciáknak gátat szabjunk, és továbbra is megtarthassuk Szlovákiában a hagyományos emberi értékrendet, mely a hagyományos férfi-női szerepköröket és biológiai adottságokat meg akarja őrizni, nem pedig elferdíteni és összemosni igyekszik azokat. Fontos síkra szállni a „gender – ideológia” nyílt vagy még inkább a rejtett propagálása ellen, amelynek egyik lehetősége a népszavazás sikeres kimenetele.

PhDr.et Mgr. Jakóczy László, HA, Felvidék.ma
A VITA HUMANA polgári társulás nevében

{iarelatednews articleid=”51502,51482,51460,51448,51431,51426,51385,51379,51368,51315″}