51115

A Firesz irodát 2014 decemberében megkereste a holland Hulp Oost Europa szervezet egyik vezetője két projekttel kapcsolatban.

Egyrészt a konfirmandusok káté oktatási módszereinek felmérésével kapcsolatban. A holland szervezet néhány éve elindított egy felmérést, hogy hol milyen módszerrel tanítják a kátét a gyülekezetekben, illetve milyen új módszerek segítségével lehetne méghatékonyabbá tenni azt a serdülő fiatalok számára, hogy a konfirmandusok ne „kikonfirmáljanak” az egyházból.
E projekt része a 2015. január 24. és 31. közötti, Hollandiába tervezett egyeztető tanfolyam, ahová egyházanként két embert hívtak meg. A Keresztyén Egyházat Sasák Attila, kamocsai lelkipásztor és Császár Eszter, a pozsonyi gyülekezet presbitere, a Firesz munkatársa fogják képviselni.

A másik projekt szintén a tinikorosztályt célozza meg azzal kapcsolatban, hogy mi módon lehet a legjobban eljuttatni naponta a fiatalokhoz az evangéliumot. Az internet világában rengeteg anyag elérhető, kérdéses viszont, hogy a fiatalok ki tudják-e szűrni azt, ami valóban lelki táplálékot nyújt nekik. Ezért a holland projekt egyik fő része egy napi áhítatos iromány megszerkesztése. Hogy ehhez mit tudna hozzáadni a Firesz, a holland szervezet két tagjával a komáromi Firesz irodában tárgyaltak szombaton.

firesz.sk/Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”50778,47864,44873,43963″}