51371

A Losonc vonzáskörzetéhez tartozó 14 palóc kistelepülés magyar nemzetiségű önkormányzati képviselői, a községi hivatalok alkalmazottjai, pedagógusai, valamint a településeken működő civil szervezetek tagjai „nulladik találkozójának” megvalósítására készül a Pro Kalondiensis Polgári Társulás.

A kistelepülések – Tőrincs, Vilke, Jelsőc, Panyidaróc, Miksi, Pinc, Bolyk, Galsa, Terbeléd, Mucsíny, Pilis, Rapp, Kalonda – számára azért lesz ez a találkozó képletesen a nulladik, mert az elmúlt 25 évben nem került sor egy ilyen széleskörű fórum létrehozására ebben a régióban.

A 14 településen oly mértékben csökkent 1990 óta a magyar őslakosság számaránya, hogy egy falu kivételével már mindenhol jóval 50% alatt van a helybeli magyarság aránya. Pár év múlva ez a mikrotérség a felvidéki magyarság leggyengébb láncszemévé degradálhatja önmagát, ha nem lesz képes a közös cselekvésre. Ezek a drámai tények ösztönözték a kalondai székhelyű Pro Kalondiensis Polgári Társulást (amely egyedüliként a 14 településből tagja mind a Kerekasztalnak, mind a SZAKC-nak is), hogy olyan kemény fába vágja a fejszéjét a találkozó megszervezésével és koordinálásával, amely esetében fennáll a veszélye annak, hogy az a bizonyos fejsze csorbultan a földre hull…

A találkozó lebonyolításának anyagi fedezetét a Rákóczi Szövetség biztosította, tehát a „pénz, paripa, fegyver” hármasból az első már megvan, kérdéses, hogy ebben a válságos régióban sikerül-e összeterelni a „ménest”, és a találkozón összeáll-e az a szellemi arzenál a helyi, közéleti személyekből, akiknek erkölcsi kötelességük a közös cselekvés útjának keresése.

A találkozó február 3-án, kedden 17 órától Panyidaróc községben a művelődési ház nagytermében kerül megrendezésre, amelyre, bár személyes meghívót kapnak a fent említett képviselők, innen is üzenik a szervezők mindazoknak a közéleti személyiségeknek, magyar pedagógusoknak, vállalkozóknak, civil aktivistáknak és nem utolsó sorban a fiatal generáció tagjainak, hogy akik szeretnének részt venni a fórumon a 14 településből, illetve Losoncról is, jelezzék a részvételi szándékukat a facebookon Papp Sándornak, a rendezvény szervezőjének.

A szakmai előadókon kívül –  ismerve a kényes politikai széttagolódást a térségben is –  mellőzik a politikai képviselet részvételét a találkozón. Ezzel is elősegítve a vitanap „bensőségességét”, ezáltal a gördülékenységét, illetve a kistérségi magyar konszenzus megteremtésének a lehetőségét.
A rendezvény eredményeiről részletesen beszámolunk majd olvasóinknak.

Papp Sándor, Felvidék.ma