50973

A jelenleg tárcaközi egyeztetésen lévő tűzvédelmi törvény értelmében évente legalább egyszer szakemberrel ellenőriztetni kellene a kéményeket. Az indítvány értelmében a kémények ellenőriztetése kötelező érvényű lenne a jogi személyek, a vállalkozó természetes személyek és a magánsszemélyek számára is.
A kémények rendszeres tisztításán és ellenőrzésén kívül tizenkét havonta legalább egyszer biztosítani kell a kémények olyan személy általi ellenőrzését is, aki szakmailag kompetens erre. „A szóban forgó újítás elsősorban az utóbbi tíz évben a tűzesetek terén megfigyelhető negatív trendre kíván reagálni, amelyek okai éppen a kémények üzemelése során bekövetkezett hiányosságok voltak” – tudjuk meg a szóban forgó törvénymódosító indítvány indoklásából.
A módosító indítvány részletesen foglalkozik továbbá a jogi és természetes személyek jogaival és kötelességeivel is a tűzvédelmi berendezések, azaz a tűzoltó készülékek és a tűzivízcsapok felszerelésével és üzemeltetésével összefüggésben
Az indítvány megszüntetné továbbá a hatástalannak bizonyult települési tűzvédelmi megbízotti hivatalt, miközben a települések feladatát e téren szakmailag megfelelő személyek látnák el, minimum tűzvédelmi technikusi szinten. Ezzel összefüggésben módosítanák az állami szerveknek az állami tűzvédelmi felügyelet ellátása soráni jogköreit.
A törvénymódosító indítvány ezen kívül bővítené azok körét is, akik a tűzoltó készülékek feltöltésére, javítására és ellenőrzésére jogosultak. Elfogadása esetén a módosítás 2015. július 15-én lépne hatályba.

dé, Felvidék.ma