51613

(Hasznos tudnivalókkal frissítve) Őry Pétert, az MKP önkormányzati alelnökét a család védelmében kiírt február 7-i népszavazás kapcsán kérdeztük, aki a Felvidék.ma-nak elmondta:

A gyermekek és a család védelméről szóló népszavazást fontosnak tartja-e? És, ha igen miért?
Mivel a jelenlegi szlovák kormány és parlament az ország alkotmányát is megváltoztatta a család védelme érdekében, sokan úgy hihetik, nincs szükség népszavazásra ebben a kérdéskörben. Látva azonban a nyugati liberális kultúrkörben s ezen belül az Európai Unióban is egyre inkább tért nyerő tendenciát, amely igyekszik a biológiai különbözőségen nyugvó, természetes és hagyományos házasság intézményét relativizálni, szükség van rá, hogy a társadalom – ezen belül a szlovákiai magyarok – polgárai is kifejthessék véleményüket. Bár nincs szó ügydöntő népszavazásról, a polgárok véleménye épp a fentiek tükrében fontos, mert az uniós törvények sok kérdésben felülírják a tagországok törvényeit.

Egyetért azzal, hogy egy nő és egy férfi kötelékén kívül semmilyen más együttélési formát ne lehessen házasságnak nevezni?
Személy szerint semmilyen ellenérzést nem táplálok leszbikus és meleg polgártársaimmal szemben. Ha nekik úgy tetszik, éljenek élettársi kapcsolatban, a házasság azonban férfi és nő természetes kapcsolata kellene, hogy legyen.

Egyetért azzal, hogy azonos nemű párok vagy csoportok számára ne váljon lehetővé gyermekek örökbefogadása, illetve ezt követő nevelése?
Nézetem szerint a melegeket és leszbikusokat is megilletik ugyanazok a jogok, amelyekkel más polgártársaik természetes módon rendelkeznek (törvény előtti egyenlőség, élettársi kapcsolat, öröklés stb.). A gyermekek egészséges fejlődéséhez azonban anyára és apára van szükség. Ez nem egyszerűen világnézet vagy divat kérdése. Szociológusok és pszichológusok adják meg a választ, miért van szükség a gyermekek hagyományos családban való nevelésére. Ez olyan evidencia, amelyhez nincs szükség magyarázatra és bizonyításra.

Egyetért azzal, hogy az iskolák ne kötelezhessék a diákokat a szexuális viselkedésről és az eutanáziáról szóló órák látogatására, amennyiben a szüleik nem értenek egyet a tananyag tartalmával?
Maradéktalanul egyetértek vele. A gyerekek, kamaszok, a felnövekvő generáció szexuális felvilágosításának a család nyújtja a legjobb teret. Ez a téma egy-egy osztályközösségben, a szülői meghittséget nélkülöző tanító-tanár interpretálásában zavaró és visszatetsző lehet a gyerekek számára, ami végső soron fordított hatást válthat ki. Sok negatív, visszataszító példát említhetnék Nyugat-Európából. Az eutanáziát, mint téma nézetem szerint nem gyermekeknek, felnőtteknek való.

Miért fontos, hogy a lakosság és ezen belül a felvidéki magyarság részt vegyen a szavazáson?
A politikai értelemben vett kisebbség kitettsége a bomlasztó, fogyasztó hatásokkal szemben mindig nagyobb, mint a többségi társadalomé. A szlovákiai magyarság számára létfontosságú, hogy a közösség legalapvetőbb sejtje, a család intézménye szilárd érték maradjon, amely megtartó erővel bír. Ezért is fontos, hogy a szlovákiai magyarok részt vegyenek a népszavazáson.

A jövőre nézve milyen hatást fejthet ki a referendum eredménye?
Az attól függ, hogy érvényes lesz-e egyáltalán, vagy milyen eredményt hoz. Más lenne a hatása mondjuk Svájcban, ahol a népszavazás intézménye mindig kötelező érvényű a mindenkori kormány számára. Szlovákiában más a helyzet. Ez a népszavazás inkább a szlovákiai társadalom mentális állapotának egyfajta tükre lesz.

HA, Felvidék.ma

Hasznos tudnivalók a népszavazásról
Az önálló Szlovákia történetében ez lesz a nyolcadik referendum. Ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, a szavazásra jogosultak legalább 50 százalékának részt kell venni a népszavazáson.
Nem lesz kampánycsend. A parlamenti választásokkal ellentétben nincs olyan tiltó rendelkezés, amely korlátozná a kampánytevékenységet. Csupán a közvélemény-kutatási adatok nyilvánosságra hozatalánál van korlátozás, február 4-e után már csak a választási eredmények közölhetők. Erről bővebben ITT.

Nemcsak az állandó lakhelyünkön szavazhatunk a február 7-ei népszavazáson, hanem Szlovákia bármely településén, csupán a választói igazolványt kell ehhez kikérnünk. Az igazolást az állandó lakóhelyünkön legkésőbb február 5-éig kell kikérni. Az igazolás igényelhető személyesen, postai vagy elektronikus úton, valamint erre meghatalmazott személy által is. Erről bővebben ITT.

Három kérdésre kell igen vagy nem válasszal felelnünk: 1. Egyetért-e azzal, hogy házasságnak csak az egy férfi és egy nő közötti életközösség nevezhető? 2. Egyetért-e azzal, hogy a homoszexuális kapcsolatban élő párok ne fogadhassanak örökbe gyermeket? 3. Egyetért-e azzal, hogy a szülők dönthessenek gyermekük iskolai oktatási módjairól olyan érzékeny kulturális-erkölcsi kérdésekben, mint a szexuális nevelés vagy az eutanázia? Mindhárom kérdés esetében ikszelni kell, az IGEN vagy pedig a NEM választ lehet majd megjelölni.
A szavazólapon az érintett négyzetben X jellel kell jelölni, hogy a kérdésre „IGEN” a válasz, vagy „NEM” a válasz. Minden kérdésben külön-külön kell választ adni. Azok a szavazólapok is érvényesek lesznek, melyek csak egy választ tartalmaznak. Erről bővebben ITT.

Február 7-én a választóhelyiségek reggel hét órától este tízig tartanak nyitva. Vigyék magukkal a személyazonossági igazolványukat illetve ha a lakóhelyüktől eltérő helyen szavaznak, akkor a kikért választási igazolványt. Az eredményeket a Statisztikai Hivatal este 11 után kezdi közreadni. A népszavazás több mint hatmillió euróba kerül. Erről bővebben ITT.

banner