51691

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye február 7-én rendkívüli közgyűlést tartott a kassai református templomban. A köszöntés és gyülekező ének után, a kassai Laudate Dominum kórus következett.

Az igét Főtiszteletű Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház nemrég újraválasztott püspöke hirdette, majd az éneket követően megkezdődött a közgyűlés, mely a szokásos ügyrendet követte. Az orgonajátékot megelőzően megválasztották az egyházmegyei tisztviselőket.
Nagytiszteletű Orémus Zoltán esperes és a komaróci Szaniszló Sándor gondnok eskütételére került sor először, majd az egyházmegyei tisztviselők következtek.

Orémus megtartotta esperesi székfoglalóját, ismét a Laudate Dominum énekelt, következtek a köszöntések, az ének után áldással zárult a közgyűlés.
Ezután fogadásra került sor a parókia épületében.

Az egyházmegyében a megválasztott tisztségeket a következő személyek töltik be:
Lelkészi tanácsbíra: Dr. Bók György, Szabó Krisztián
Világi tanácsbíra: Molnár Sándor, Juhász István
Lelkészi tanácstag: Hranyó Mihály, Krchoné Géresi Tímea
Világi tanácstag: Icso Béla, Bocskorás Bertalan
Lelkészi jegyző: Molnár János
Világi jegyző: Borzy Bálint
Egyházmegyei ügyész: Dr. Csatlós László
Egyházmegyei pénztárnok: Ing. Mitro Edit
Egyházmegyei számvevők: Parti Tibor, Vasil Aranka, Metti Ferencné
Egyházmegyei missziói előadó: Dr. Buza Zsolt
Egyházmegyei diakóniai előadók: Mudi Róbert, Ibos Henrietta
Egyházmegyei lelkigondozói előadó: Dr. Drenkó Zoltán
Egyházmegyei sajtóelőadó: Vargha Balázs

Az eseményről készült fotóriport ITT tekinthető meg. 
BZ, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51554,51444,51276,49154″}