51795

A rendezvényt Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy hét év áll a bál szervezői mögött, és ahogy az eddigi években, úgy most is arra szövetkeztek, hogy ne csak hagyják egymást élni, hanem segítsenek is egymásnak.
Több mint 3 millió forint gyűlt össze a február 6-án megrendezett VIII. Református Jótékonysági Bálon, amelyen mintegy háromszázan vettek részt. A bál teljes bevételével idén a rimaszombati Tompa Mihály Gimnáziumot támogatja a Tiszántúli Református Egyházkerület.
Fekete Károly hangsúlyozta, hogy Rimaszombatot és Debrecent több minden is összeköti. Példaként említette Harsányi István gályarab lelkipásztort, aki Rimaszombatban született, de emlékét a Debreceni Református Kollégium falai között is őrzik.

Az eseményen a támogatott intézmény vezetője Sebők Attila, az igazgatóhelyettes Főző Zsolt és Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke valamint Fekete Vince főgondnok is részt vett.

51795 Fazekas LászlóFazekas László püspök kiemelte: „ma másképpen gondolkodhatunk, mert míg régen a határok elválasztották egymástól a magyarokat, ma már, főleg 2009 óta, amikor megalakult a Magyar Református Egyház, együtt gondolkodhatunk”. Hangsúlyozta, hálásak azért, hogy immár második alkalommal jöhetnek egy támogatott felvidéki intézmény képviseletében és ismét megtapasztalhatják, hogy testvére magyar a magyarnak, református a reformátusnak. Kifejtette, hogy a bál bevételét az iskola működésére fogják költeni. Köszönetet mondott ezért és az ilyen alkalmakért, amely megerősít mindenkit abban, hogy érdemes dolgozni, érdemes magyar reformátusnak maradni.

51795 bálA tavalyi támogatott intézmény képviseletében Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese és Szegedi László, generális direktor, a Brassói Református Egyházmegye esperese, a tavalyi támogatott intézmény, a kőhalmi Szórványdiákotthon vezetője köszöntötte a résztvevőket.
Kántor Csaba kiemelte, hogy így kell mindannyiunknak egymás terhét hordozni és egymás örömében részt venni, és akkor hihetünk abban, hogy munkánknak áldása és eredménye lesz.
Szegedi László ismertette, hogy a tavalyi bál bevételét, a több mint 4 millió forintot a jövőben az otthon bővítésére, egy szórvány orvosi rendelő, egy szabadidő terem és egy könyvtár kialakítására fordítják. Már folyamatban van a tervezés, a bontás és a telekrendezés is. A beszámoló mellett egy meglepetéssel is készült a tavalyi támogatott nevében Szegedi László, aki a diákotthon 46 gyermekének jókívánságát és összegyűjtött mintegy négyezer hatszáz forintját hozta magával, valamint két nagy csomag könyvet. A pénzt egy szegény felvidéki gyermeknek gyűjtötték a Kőhalmi Szórványdiákotthon lakói, hogy amikor Magyarországra érkezik, legyen költőpénze, amit magára költhet.

51795 átadás51795 Sebők AttilaA pénzt és a könyveket Sebők Attila, a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatója vette át.
Sebők Attila elmondta, hogy a Tompa Mihály Református Gimnázium 1999. szeptember elsején nyithatta meg kapuit. Az intézményben jelenleg 105 gyermek tanul, többen 90 kilométert is utaznak a gimnáziumig, amelynek költségvetését hátrányosan érintették az elmúlt időszak törvényi változásai, az általános diáklétszám-csökkenés, valamint a közüzemi díjak és egyéb terhek emelkedése. Az állami iskolai intézményeknek meghatározott működési költségekre szánt juttatás 88%-ára jogosultak a nem állami intézmények, beleértve az egyházi intézményeket is. Míg az állami fenntartású intézményeknek lehetőségük van egyéb állami forrásokat is igénybe venni, addig az egyháziaknak nem. Az előző két iskolai év racionalizációs intézkedéseivel sikerült a működési költségeket csökkenteni, ám még mindig hiánnyal küzd az iskola.

Ennek ellenére élő és éltető közösséget építenek, minden igyekezetük arra irányul, hogy az iskola padjaiban tanuló diákok, hitben erős, céltudatos, gondolataikat anyanyelvükön és idegen nyelveken kifejteni tudó felnőttek legyenek.

Forrás: http://www.ttre.hu
Fotók: Barcza János, további fényképek ITT>>> tekinthetők meg. {iarelatednews articleid=”51459″}