52675

(Frissítve) Az MKP Lévai Járási Elnöksége aggodalommal és megdöbbenve szemléli azokat az eseményeket, melyek a legutóbbi önkormányzati választások óta Érsekkéty községben kialakultak. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége is tiltakozik.

“A községben működő, a helyi református gyülekezet által fenntartott egyházi iskolával szemben a község (független, magyar nemzetiségű) polgármesterének igyekezete arra irányul, hogy az intézményt minden erővel – ok nélkül – önkormányzati jogkörbe visszavegye.

Ellenkező esetben minden lehetséges eszközzel sikerül ellehetetlenítenie az iskolát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szlovákiai kisiskolák fölött Damoklész kardjaként lebeg a 2015 szeptemberétől érvényes törvényi rendelkezés, minimális osztálylétszámok okán iskolák bezárásának veszélye. Nem engedhetjük meg, hogy ebben az amúgy is nehéz időszakban mi magunk tegyük tönkre intézményeinket.

Az érsekkétyi „iskolaháború” ártatlan áldozata maga az oktatási intézmény, a gyermekek, szülők. Ezért felhívjuk a érsekkétyi önkormányzatot, polgármestert, hogy cselekedeteik az eddigiekkel szemben a helyi iskolát támogassák, megtartva annak jellegét, és megvédve azt a várható további nehézségekkel szemben” – áll az MKP Járási Elnökségének a nyilatkozatában.

Tartsuk meg az egyházi iskolát Érsekkétyen!

“A Magyar Közösség Pártja tiltakozását fejezi ki az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola létezését és jövőjét veszélyeztető helyi képviselőtestületi és polgármesteri kezdeményezések ellen, amelyek az amúgy is veszélyeztetett alacsony tanulói létszámú iskolák megsegítése helyett azok ellehetetlenítésére irányulnak.
Az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola annak idején az MKP hathatós segítségével jött létre, tevékenységét azóta is figyelemmel kísérjük, s ha tudjuk, továbbra is támogatjuk áldásos oktató-nevelő munkáját.
A helyi közösségekben felmerülő problémákat nem a nyers erő és hatalom direktíváinak alkalmazásával kell megoldani, hanem az érintett felekkel folytatott aktív párbeszéd eredményeként kell nyugvópontra hozni.
Az MKP fontosnak tartja, hogy az anyanyelvi oktatás nemzeti megtartó ereje ezután is zavartalanul érvényesülhessen az érsekkétyi egyházi iskolában, s a problémák közös tárgyalóasztalnál való rendezésére szólítja fel az érintetteket” – adta közre sajtónyilatkozatában Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának elnöke.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége tiltakozik a polgármesteri döntés ellen

Az alábbiakban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségének az érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda körül kialakult helyzettel kapcsolatos szerkesztőségünkhöz eljuttatott tiltakozását is közzé tesszük.

“Az egyház megalakulása óta nagyon komoly társadalomszervező szerepet töltött, és tölt be. Évszázadok óta az oktatás az egyik legfontosabb pillére az egyházi munkának. A reformáció elterjedése magával hozta a református iskolahálózat kiépítését, mely az anyanyelv használatát hangsúlyozta. Hosszú századok alatt gyerekek százezrei tanultak egyházi iskolákba, s váltak a társadalom hasznos tagjaivá. A kommunista diktatúra letartolta az egyházi oktatást országunkban, s csak a rendszerváltás után nyílt lehetőség ennek újraélesztésére.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége 1989 után támogatta azon református gyülekezeteit, amelyek iskolát, óvodát indítottak, hogy a több évszázados feladatot az oktatás terén továbbvigyék.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége megdöbbenve értesült az érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda körül kialakult helyzetről. Értetlenül áll az érsekkétyi polgármester lépése előtt, miszerint frissen megválaszott vezetőként első döntéseinek egyikeként a falu talaján működő egyetlen alapiskola és óvoda ellehetetlenítésén munkálkodik.

Az érsekkétyi református alapiskolát és óvodát 1999-ben indította a helyi református gyülekezet, megmentette a megszűnőben levő állami iskolát, a magyar oktatást, s felvállalta egy 660 lelkes település gyermekeinek helyi nevelését 3 éves kortól egészen 15 éves korig. A kétyi református gyülekezet évszázadok óta él a településen, végzi a rászabott munkát, s immár tizenhat éve működteti az iskolát és óvodát, megharcolva az elmúlt évek szlovákiai oktatáspolitikájában előállt kedvezőtlen helyzettel is. Ennek a komoly munkának akar most a település polgármestere véget vetni minden indoklás nélkül, nyomást gyakorolva az egyházközség és az iskola vezetőségére, visszaélve azzal a helyzettel, hogy az oktatási intézmények épületei falusi tulajdonban vannak.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége tiltakozik a polgármesteri döntés ellen, mely július 31-ével felmondta a bérletet, illetve olyan bérleti díjat helyezett kilátásba, mely méltatlanul magas és előteremtése komoly feladatot jelentene a református gyülekezetnek. Egy település vezető emberének védenie és óvnia kellene az iskolát és az óvodát, hiszen a jövő társadalmát, magának a településnek a későbbi felnőtt lakosságát, választópolgárát neveli a helyi oktatási intézmény. Egy óvoda és iskola működése egy településen a jövőt képviseli, biztosítéka a magyar kultúra továbbörökítésének. A mai nehéz helyzetben, mikor iskolák szűnnek meg, teljesen megdöbbentő, hogy van polgármester, aki döntésével halálra ítéli a falujában működő intézményeket.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége nyomatékosan kéri a Polgármester urat, hogy vonja vissza kedvezőtlen döntését, sőt támogassa és segítse az érsekkétyi református egyházközséget, hogy továbbra is működtethesse az óvodát és az iskolát, mely az egész falu közösségét felekezeti hovatartozás nélkül szolgálja!” – áll a sajtónyilatkozatban.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52656,52316,51030,43176,43041″}