52571

Az állampolgárságot visszaadó rendeletre előzetes gyógyírként tekint Robert Kaliňák, a törvénymódosításra még várni kell, válaszolta Pfundtner Edit interpellációjára a belügyminiszter. Az állampolgárság kérdése szerinte olyan érzékeny probléma, melynek szakmai elbírálásához és törvénnyel való módosításához hosszabb időre van szükség.

Pfundtner Edit független parlamenti képviselő még februárban fordult interpellációval Robert Kaliňákhoz az állampolgárságot érintő belügyi rendelet kapcsán, mely alapján kérvényezhetik állampolgárságuk visszaadását azok, akik a 2010-ben elfogadott törvény alapján elveszítették azt. Ez a rendelet, írta Pfundtner, azonban semmilyen kihatással sincs az állampolgárságuktól megfosztott, itt élő felvidéki magyarok helyzetére, hiszen az állampolgárság visszaigénylésénél a minisztérium figyelembe veszi, hogy a kérvényező rendelkezik-e lakhellyel abban az országban, melynek állampolgárságát a szlovák mellett felvette. A miniszter válaszában kifejtette, hogy véleménye szerint a belügyminisztérium rendelete teljesen összhangban van az állampolgárságról szóló törvénnyel, valamint Szlovákia nemzetközi kötelezettségeivel. Rámutatott arra is, hogy az állampolgárság kérdése egy olyan „rendkívül érzékeny probléma”, melynek szakmai elbírálásához és törvénnyel való módosításához hosszabb időre van szükség. A képviselő szerint ez az érv egyáltalán nem állja meg a helyét, hiszen „érdekes módon a 2010-ben elfogadott törvény elkészítése, mely a kettős állampolgárságot kizárta, mindössze 24 órát vett igénybe. Emiatt nem értem, hol késlekedik az a törvény már ötödik éve, mely ezt a komoly problémát lenne hivatott megoldani.”

A belügyminiszterhez intézett interpellációjában Pfundtner választ követelt arra a kérdésre is, hogy miképpen fog a minisztérium eljárni azon személyek esetében, akik a magyar állampolgárság felvétele miatt veszítették el szlovák állampolgárságukat, de továbbra is itt élnek és nem rendelkeznek lakhellyel külföldön, de erre sem kapott kielégítő választ. Sőt inkább kitérőt. „A miniszter úr a hágai Nemzetközi Bíróság Nottebohm-ügyben hozott ítéletére hivatkozik. Ennek értelmében az állampolgárság intézményét összhangba kell hozni az egyénnek az államhoz való tényleges kapcsolatával. Értékelni kell tehát az érintett személy szokásos tartózkodási helyét, az érdeklődésének középpontját, az adott államhoz való kötődését, a családi kötelékeket. A miniszter úr a jelenlegi rendeletével a feje tetejére állítja ezt a nemzetközi érvelést. Rendelete szerint ugyanis a szlovák állampolgárság visszaadásának feltétele egy másik államban lévő lakhely, vagyis a kérvényező egy másik államhoz fűződő kapcsolata. Ez a megoldás egyáltalán nincs összhangban az említett nemzetközi kötelezettségeinkkel” – közölte a képviselőnő, a parlament alkotmányjogi bizottságának tagja.

BA, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”51627,51494,51167,52094″}