53507

A Komáromi Napok egyik legjelentősebb rendezvényére került sor április 26-án, amelynek keretében a zsúfolásig megtelt révkomáromi református templomban Mészáros János Elek, a Csillag születik 2012-es évi győztese adott jótékonysági koncertet a Timóteus-ház javára.

A közönségnek nemcsak csodálatos zenei élményben volt része, hanem meghallgathatta a művész hitvallását is. Sok ember szemébe könnyet csaltak a szívet–lelket melengető dalai, mint például a “Hazám, hazám…”, “Úgy szeretném meghálálni”, “Nézz rám Istenem.” Nagy élmény volt hallgatni a gyönyörű hangú művészt, akit Isten különleges tehetséggel áldott meg. Énekével tanúbizonyságot tett hitéről és a magyar nemzet iránti elkötelezettségéről. Dalai és versei hallatán mindenkinek útmutatást nyújtott hitből, hűségből és nemzettudatból, beszédéből pedig áradt az Isten iránti mélységes szeretet.

Köszönjük ezt a csodálatos élményt a művész úrnak, további életére Isten áldását kérjük, hogy erőben, Teltház a templombanegészségben még sokáig tudja folytatni áldásos tevékenységét a Kárpát-medence magyarsága érdekében.

Nagy örömünkre szolgált megtapasztalni, hogy mennyi segíteni akaró ember él közöttünk, akik eljöttek a jótékonysági koncertre és támogatták a Timóteus-ház nemes ügyét. A Komáromi Protestáns Nőegylet hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek a jótékonysági koncerten, és adományaikkal hozzájárultak a Timóteus-ház munkálatainak mielőbbi befejezéséhez.

“Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felűről való,
és a világosságok Atyjától száll alá,”… Jakab 1/17.

Dr.Körtvélyesi Piroska, Felvidék.ma 
a Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke