53861x

„A Magyar Közösség Pártjának fontos, hogy ne szakadjon el az emberektől, és politikát velük együtt alakítsuk az igényeknek megfelelően. Sok párt ugyanis beleesik abba a hibába, hogy Pozsonyból szeretné megmondani, mi kell az embereknek, mik a problémáik. Ezért az MKP régóta nagy hangsúlyt fektet a demokrácia egyik alappillérének számító lakossági fórumok tartására, hisz ilyen alkalmakkor tudják elmondani véleményüket a legőszintébben az emberek” – nyitotta meg a fórumbeszélgetést Csonka Ákos, az MKP helyi szervezetének az elnöke.

A zselízi rendezvény három fő témára épült: Kiss Beáta, az MKP járási elnöke, országos elnökségi tagja egy általános aktuálpolitikai helyzetelemzést tartott; Csenger Tibor, Nyitra megyei képviselő kerületi szintű ügyekről, Nagy Géza, Zselíz alpolgármestere pedig régiós aktualitásokról számolt be. Az egyes blokkokban megannyi probléma és megoldásra váró téma merült fel, melyekre a párt konkrét javaslatokat kínál. Berényi József személyesen mutatta be a történelmi jelentőségű ú.n. önrendelkezési koncepciót, mely stratégiai dokumentum aprólékosan taglalja Dél-Szlovákia gazdasági, szociális és kulturális felzárkóztatását. Ezt továbbá kiegészíti a Farkas Iván által kidolgozott Baross Gábor Terv, így ezekre alapozva fogja összeállítani az MKP a 2016-os választási programját. A felvezető beszámolók után élénk diskurzus alakult ki, melyen nagyon sokan kifejtették véleményüket, nézeteiket az elhangzottakról és egyéb témákról.

A találkozón részt vett több regionális politikus, környékbéli polgármester, képviselő, szervezet és intézményvezető, többek közt Zselíz város polgármestere, Juhász András is.

tsák, Felvidék.ma
Fotó: Sloboda Sándor és Riedl Regina
Berényi JózsefKiss BeátaJuhász AndrásAz MKP édesen{iarelatednews articleid=”53452,40678,31686,31846,31880,32298,34372″}