53896

A még az előző rendszerben (1963-ban) készült Polgári Törvénykönyvet váltja a jövő júliustól érvénybe lépő három törvény alkotta új polgárjogi kódex. Változnak a bírósági úton történő jogérvényesítésre és a peren kívüli megegyezésre vonatkozó szabályok.

A parlament csütörtöki, május 21-i ülésen a képviselők nagy többséggel fogadták el a polgárjogi reformot jelentő törvényeket, amelyek a polgári perrendtartást, a peren kívüli eljárást és a közigazgatási perrendtartást szabályozzák. Ez váltja a több mint ötvenéves, nyolcvanszor módosított Polgári Törvénykönyvet.
Az új kódex olyan alapvető változtatásokat tartalmaz, amelyek egyszerűbbé, színvonalasabbá, gyorsabbá, átláthatóbbá teszik az eljárásokat. Például a bírák határidőt szabhatnak a perben álló feleknek bizonyítékaik felsorakoztatására. A jelenlegi gyakorlat értelmében az ítélet kihirdetése közeledtével is jogosult bármelyik fél újabb bizonyítékkal előállni, ezáltal elodázni a bírósági döntést. A bírósági eljárás gyorsítása céljából a felek előzetes meghallgatása is bekerült a törvénybe.

Tomáš Borec igazságügyi miniszter szerint ez csökkenti majd a feleslegesen lefolytatott perek mennyiségét. A perek elhúzódását gátolja az az intézkedés is, hogy a bírósági küldemények át nem vételét az állandó lakhelyen úgy minősítik, mintha az érintett törvényes határidőn belül átvette volna. „Rendkívül elégedett vagyok a szavazás eredményével, mert megmutatta, hogy az általam benyújtott jogszabályok magas színvonalúak, a szavazati arány túllépte az alkotmányos többséget, és ez erős legitimitást ad a törvényeknek” – nyilatkozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy az új polgárjogi kódex jelentőségét és terjedelmét tekintve is az önálló Szlovákia történetének eddigi legnagyobb jogi reformja, amely 1500 paragrafust foglal magában. Ezek képezik a szlovákiai jogérvényesítés gerincét. Az igazságügyi tárca két és fél éves munkájának az eredménye.

BA, Felvidék.ma