54009

A Pro Civis Polgári Társulás kezdeményezi a szlovákiai magyar önkormányzati politikusok – polgármesterek és képviselők – önkéntes, intézményes fórumának létrehozását.

Mint Őry Péter, a társulás elnöke elmondta: „a Pro Civis eddigi tevékenysége során is küldetésének és feladatának tartotta, hogy segítse a magyarok által lakott települések önkormányzati munkáját, azaz szakmai hátteret biztosítson az önkormányzati szakemberek részére. Tette-teszi ezt szakmai tanácsadással, magyar űrlapok és nyomtatványok publikálásával és kézbesítésével, az önkormányzati munkában használatos törvények magyarra fordításával és közzétételével, az önkormányzatiság szellemiségének és gyakorlatának erősítésével.” Negyedévente folyóiratot jelentet meg Önkormányzati Szemle címen, melyben a helyi és megyei politika időszerű kérdései mellett régióink élete is bemutatásra kerül – különböző szempontokból.

Évente egyszer, általában ősszel Önkormányzati Szabadegyetemet is szervez a dél-szlovákiai önkormányzati vezetőknek és képviselőknek, melyen hazai és külföldi előadók, szakemberek közreműködésével cserélhetnek eszmét a magyarlakta régiók problémáiról, fejlesztési-fejlődési lehetőségeiről.

„Mivel a rendszerváltás óta eltelt negyed század során nem alakult ki a magyar polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek szakmai fóruma, a Pro Civis Polgári Társulásban úgy döntöttünk, itt az ideje, hogy végre megalakuljon ez az intézmény is – tette hozzá Őry Péter. – E cél érdekében felhívást intézünk valamennyi szlovákiai magyar település polgármesteréhez és önkormányzati képviselőjéhez, hogy csatlakozzon kezdeményezésünkhöz és közösen alapítsuk meg a Szlovákiai Magyar Polgármesterek és Önkormányzati Képviselők Szakmai Közösségét (SZMÖK).”

Őry hangsúlyozta: kifejezetten szakmai fórumról van szó, amelynek keretében különböző fontos témákról lehet véleményt cserélni, és a közös gondolkodás eredményeként közös stratégiát kialakítani, s nem utolsó sorban egymást segíteni, tapasztalatokat átadni egymásnak. A fórumon teret kaphat minden olyan téma, felvetés, amely az önkormányzatisággal, az önkormányzati munka szakmai kérdéseivel, gondjaival összefügg; legyen szó akár fejlesztési lehetőségekről, rendezvények szervezéséről, nyelvhasználati kérdésekről, törvények értelmezéséről és napi használatáról, és minden más témáról, amely a dél-szlovákiai, magyarok lakta települések önkormányzati munkáját érinti. A SZMÖK nem kíván sem politikai, sem társadalmi szervezetekkel versenyezni, sem azokat helyettesíteni, kizárólag az önkormányzati szakmunka nyitott fóruma szeretne lenni. A napokban levélben szólítja meg a magyar önkormányzati képviselőket és polgármestereket, felkínálva nekik a csatlakozás lehetőségét, a partneri együttgondolkodást, mely növelheti a hatékonyságot az önkormányzatiság fejlesztésében és a közösségi érdekérvényesítésben.

(A csatlakozás önkéntes és díjtalan, a csatlakozási nyilatkozat letölthető a társulás oldalról ITT>, és postai úton, a Pro Civis PT címére kell beküldeni.)

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”52169,51070,49741,48786″}