54561

Szent Iván havának jelentős dátuma Péter-Pál napja, amely elsősorban egyházi ünnep, ám megannyi prognosztikum, hiedelem is kötődik hozzá. A jeles időpontot az aratás kezdőnapjaként is számon tartjuk. Mielőtt a legfontosabb nyári munka ünnepélyes kezdetével, illetve befejezésével részletesebben foglalkoznánk, nézzük előbb a nap egyéb hagyományait.

A naptári ünnep kapcsán mindenekelőtt az egyház két oszlopáról, Szent Péterről és Pálról illik megemlékeznünk. AA templom szószékének mellvédjén  Csáky Károly felvételén palesztinai Betszaidában született Péter az apostolkollégium feje, az első római pápa volt. Eredetileg Simonnak vagy Simeonnak nevezték, a Péter nevet Jézustól kapta, mintegy jelezve pápai feladatát (Mt 16,18). Ő az egyház oltalmazója, s védőszentjüknek tekintik őt a halkereskedők, a lakatosok, az esztergályosok, valamint az asztalosok, a kárpitosok, a pénzváltók, a posztósok s még más mesteremberek is. Patrónusa volt a felvidéki Somorja halászcéhének is. A Jézust és Pétert csónakban ábrázoló céhzászlót a templomban a halászok padja előtt tartották, az úrnapi körmenetben pedig a halászlegények vitték azt. Pétert gyakran ábrázolták még a mennyország kulcsával, szoknyaszerű ruhában, ködmönben és csizmában. (Diós, főszerk. 2005, 882-886)

Pál apostol „Krisztus Jézus szolgája, meghívott apsotol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére.” (Róm I,1) Kopasz homlokkal, rövid, göndör szakállal, kezében könyvel és tollal ábrázolták őt. Míg Krisztus Péternek a kulcsokat, neki az új törvényeket jelentő könyvet adta át. Ő a fazekasok, a kosárfonók, a kötélgyártók és az újságírók védőszentje. (Diós, főszerk. 2005, 434-439)

Egegi  Szent Péter és Pál templom Csáky Károly felvételénA két apostolfejedelem Péter-Pál napján halt vértanúhalált. A Néró-féle keresztényüldözés idejében Pétert fejjel lefelé csüngve feszítették keresztre. Pált lefejezték, mert őt, mint római polgárt nem lehetett keresztre feszíteni.
A csallóközi néphagyomány szerint az a legény vagy lány, aki ezen a napon meghallotta az első harangszót, az év végéig megnősült vagy férjhez ment. Ugyancsak errefelé mondogatták, hogy az az asszony, akinek kisgyerek-halottja volt, Péter-Pál előtt nem ehetett cseresznyét, mert akkor elhalt gyermeke a mennyországban nem kaphatta volna meg a neki járó részt. ( Marczell 1997, 59)

A délvidéki Doroszlón azt tanácsolták, hogy ilyenkor ne menjenek a gyerekek fürödni, mert könnyen befulladhatnak. Székelykevén tiltották az alma késsel való vágását, mert az jeget idézhetett volan elő. Akkor is jég eshetett, ha ilyenkor a mezőre mentek. Szlavóniában, Muravidéken és Baranyában azt tartották, hogy „ha sok eső esik Péter-Pálkor, sok lesz a gubacs a tölgyesekben”. Péter-Pál a juhászok számára is nevezetesSzent Pál a csábi templom freskóján Csáky Károly felvételén nap volt, mert „ekkor jöttek a bárányok is a falkába, amelyekre félévi bért számoltak”. Péter-Pál volt a Délvidéken is az aratás kezdőnapja. Azt tartották, hogy „erre a napra már megszakad a búza gyökere, szőkül, zsendül, pár hét múlva lehet aratni”. Ám ezen a napon akkor sem arattak volna, ha a gabona teljesen beérett volna, hisz Péter-Pál dolgotiltó nap volt, ezért csak egy-két kaszasuhintást tettek próbaképpen. (Penavin 1988, 109-110)

A Bakony környékén úgy tartották, hogy Péter-Pálkor hallgat el a kakukk. Azt is mondogatták, hogy „Pál egymagában kicsi, csak Péterrel együtt erős”. Ha ilyenkor már volt kepe a határban, a Káli-medencében jó aratásra számítottak. (S. Lackovits 2000, 212)

Általában ilyenkor tartották az aratók miséjét, melyre elvitték az aratáshoz szükséges eszközöket is. Ezeket a pap megszentelte, az aratókat pedig áldásban részesítette. (Balogh 2000, 144)

Péter-Pált a régi paraszti világban az Ipoly mentén is az aratás kezdőnapjaként tartották számon. A gazdák már Szent Péter és Pál szobrai az egegi templomban Csáky Károly felvételénhajnalban megnézték, hogy „szakad-e a gabona töve”. Kistúron azt tartották, hogy akkor a gabona már „nem nyő, csak érik”. Ha pedig közvetlen az ünnep után már félkeresztek is voltak a határban, ezt mondták: „No, mámmost Péterpá´ megpihenhet a félkeresztekbe´”. (Csáky 1987, 173)

Mokso Gyula (1904, 1984) volt pereszlényi parasztgazda szerint „a szem ettől a naptol telik és érik”. Ha „erős vót a nap”, akkor már a Péter-Pált követő ötödik napon is el lehetett kezdeni az aratást.

A két jeles szent több templomunknak is a titulusa. Tájainkon például az egegit szentelték tiszteletükre. De gazdag ikonográfiai ábrázolásuk is: számos helyen festményeken, freskókon ábrázolták őket, avagy szobor formájában jelenítették meg egyiküket, másikukat. Bussán a szentély ablakai alatt láthatók a freskói. A középkori százdi templom felszínre hozott faliképei közül az egyik legszebben megmaradt művészi alkotás Pál apostol freskója. Ugyanitt a régi barokk oltáron is ott állt Szent Péter és Szent Pál faszobra. Van szobra Szent Pálnak a lelédi templom főoltárán is.

Szent Pétert az ipolyszakállosi templom régi szószékének mellvédjén is láthatjuk, Csábon pedig a templomhajó egyik freskója örökítette meg Szent Pál areopágoszi beszédének jelenetét. Az apostol zöld ruhában és piros palástban áll hallgatói közt. Az egegi templom főoltárán álló faszobrokon Péternél ott a mennyország kulcsai, jobb kezében pedig egy hármas kereszt. Pálnál egy szent könyv látható. Sajnos, nem áll itt módunkban most, hogy még több ábrázolással foglalkozzunk részletesebben.

Csáky Károly, Felvidék.ma
a szerző felvételei