54445

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakónia Reformata non-profit szervezete és az Egyházzenei Osztály hetedik alkalommal szervezte meg június 14-én délután 14.00 órai kezdettel az egészségükben akadályozott fiatalok és családtagjaik részére a „Visszhang” elnevezésű zenés napot, melynek ezúttal Perbete adott otthont.

A találkozóra Marcelházáról, Madarról, Kisújfaluról, Ógyalláról, Komáromból, Kamocsáról és természetesen Perbetéről is érkeztek résztvevők.

Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor köszöntése után Molnár Árpád zsinati tanácsos igehirdetését hallgathattuk meg, melyben hangsúlyozta a nagytiszteletű úr, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek mellé álljunk, felkaroljuk őket, ahogy erre a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus példát is adott nekünk.

Márk evangéliumának 10. fejezetéből hirdette az Igét, a 13-tól a 16-ig terjedő versekből, ahol az Úr Jézus felszólítja a tanítványait, hogy engedjék hozzá a gyermekeket, majd átöleli és megáldja őket. Láthatjuk ebből a történetből is, hogy Jézus milyen szeretettel, empátiával viszonyult a gyermekekhez, és mindazokhoz, akiket a társadalom nem tartott teljes jogú tagoknak, akiket mellőztek, kirekesztettek, akiket lenéztek, akik gondoskodásra szorultak kiszolgáltatottságuk miatt. Szükséges, hogy mi is nyitottak legyünk rászoruló, elesett, egészségükben akadályozott embertársaink felé, tudjuk elfogadni, szeretni, segíteni, támogatni őket.

A tartalmas, szívhez szóló igehirdetés után Dr. Rácz Jolán nagytiszteletű asszony vette át a szót, akinek vezetésével gyönyörű, Istent dicsőítő dalokat énekeltek az egészségükben akadályozott fiatalok, majd pedig szintén az ő előadásukban az irgalmas samaritánus történetét kísérhettük figyelemmel.

Mindannyian könnyeinkkel küzdöttünk látva ezeknek a fiataloknak a hitét, lelkesedését, az Istenhez való ragaszkodásukat. Szemük csillogása, a belülről fakadó igazi, őszinte örömük, szeretetük még meghatóbbá tette számunkra ezt az alkalmat.
Takács Jaroslav és édesanyja énekben tettek bizonyságot az Istenbe vetett bizodalmukról. Jaroslav csodálatos, tiszta hangja mindannyiunkat elkápráztatott. Az édesanyja elmondta, hogy hatalmas kiváltság a számára, hogy bízhat az Úrban, hogy belé kapaszkodhat. Az Úr Jézus ad erőt neki a mindennapok során, mikor elcsügged, mikor úgy érzi, hogy összeroppan, hogy nem bírja tovább hordozni a terheket.

Szolgálatuk végén Jaroslav az Ároni áldás szavaival kérte ránk az Úr Isten áldását.

Szente Laura egy csodálatos énekkel tett bizonyságot arról, hogy bármilyen nagy is a félelem bennünk, kell, hogy a szívünkben csend legyen. Egyedül az Úr tud megtisztítani, csendet, békességet adni nekünk.

Az újabb dicsőítő blokk után dr. Rácz Jolán nagytiszteletű asszony beszélt a súlyos egészség-károsult családtagokról, arról, hogy gondozásukban nincs szünet, nincs megállás. Elmondta, hogy a zenének, az Istent dicsőítő daloknak ott kell lenniük a betegágyak mellett is, otthon is hagyjuk, had áradjanak, mert ezek sokat segíthetnek, gyógyítanak, a lelket mindenképpen, ezek az Úr Isten drága ajándékai.
A kellemes és építő együttlét után szeretetvendégséggel zárult az alakalom, melyet a perbetei gyülekezet tagjai készítettek számunkra nagy szeretettel.

Istennek legyen hála ezért az áldott együttlétért!

Sasák Ilonka, reformata.sk/Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”54169,54013,53784″}