54950 1

Felvidéki református egyházunk tagjai az elmúlt hónapokban meghallották a segélykérést, és az adománygyűjtés során több mint 70.000 eurót gyűjtöttek össze. Az adomány első részletét a Generális Konvent tavaszi ülésén Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok juttatta el a kárpátaljai református egyház segítségével a rászorulókhoz.

A tavasz során több egyeztető tanácskozásra került sor, melynek során a kárpátaljai esperesek jelezték, hol lehetne a leghatékonyabban felhasználni a segélyt. Ingyenkonyhák üzemeltetése, élelmiszercsomagok szétosztása, gyerektáborok étkeztetésének támogatása és a télre való felkészülést szolgáló tűzifaprogram mellett döntöttünk.

A legutóbbi találkozóra és a következő támogatási részlet átadására július 10-én került sor Eszenyben. Egyházunkat Ibos Henriett igazgatónő, Nagy Ákos Róbert és Krausz Viktor esperesek, valamint e sorok írója képviselte. A korábbi egyeztetések alapján Balogh Attila ungi esperes négy ingyenkonyha beindítását javasolta, mégpedig Ungváron,Ráton, Csapon és Eszenyben. Erre a célra konyhánként 2.000 euró, összesen 8.000 eurót adtunk át az esperes úrnak. Zsukovszky Miklós beregi esperes pedig a nyári gyerektáborok étkezésének támogatására 3.500 eurót és élelmiszercsomagokra 8.500 eurót vett át.
Az ugocsai egyházmegyével az egyeztetések még folyamatban vannak, így a támogatást a következő találkozáson tudjuk eljuttatni a részükre.

A kárpátaljai ottlétünk során meglátogattuk a Ráton működő központot, ahol jelenleg is 60 fiatal táborozik. Kárpátaljai testvéreink megköszönték a segítségnyújtást és arra kértek bennünket, hogy imádkozzunk a békéért. Nagy szükség van az imákra, hisz egy nappal ottjártunk után Munkácson és
környékén is fegyveres leszámolások kezdődtek. Isten segítse meg nélkülöző testvéreinket!

Géresi Róbert, Reformata, Felvidék.ma
püspökhelyettes
54950 254950 3
{iarelatednews articleid=”54371,54157,53957,53702,53276,52833,53107,52156″}