55332

Ipolybalogon, a Kápolna-dombon immár tizenegyedik alkalommal tartották meg a Szent Korona Ünnepet. Az augusztus 2-i ünnepi eseménysorozat a nemzeti összetartozás eszmeiségében zajlott le.

A rendezvény nyitányaként az Árpád-kori templomban található Szent Korona másolata a Szent Korona Őrség kíséretében lovas hintón érkezett meg a falu főterére. Bálin Péter, Ipolybalog polgármesterének rövid köszöntő szavait követően az ünnepi menet az  őrséggel és a szent ereklyével az élen elindult a község elején található Kápolna-dombhoz. Az középkori erődtemplomnál Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök vezetésével a helyi és környékbeli papság is csatlakozott a menethez.

A Kápolna-dombon ünnepi szentmisével vette kezdetét a programsorozat. Az esemény fő celebránsa Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök volt. Az ünneplő közösség soraiban helyet foglalt Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, Pásztor Béla Veresegyház ipolybalogi születésű polgármestere, Dr. Molnár Imre diplomata, Kevi Farkas Zsolt ötvösművész, a Szent Korona hitelesített másolatának az alkotója, a Szent György Lovagrend Egri, Budapesti és Felvidéki Priorátusok Dr. Csámpai Ottó vezetésével, Szent Korona Társaság tagjai Vass József alelnökkel az élen. Az ünnepséget részt vettek a testvértelepülések, valamint a környező községek polgármesterei, továbbá az önkormányzatok képviselői is. 

„Az elmúlt tíz év próbaidő volt. Úgy látszik, a mi ünneplő közösségünk kiállta a próbát.  Évente legalább egyszer eljövünk a Kápolna-dombra, hálát adunk a Szűzanyának, szent királyainknak, akik az Isten útjára vezetnek bennünket” – e szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket György Ferenc helyi plébános. Hozzátette, az alkalmak során sok olyan barátság született, amelyek kiállták az idő próbáját.

Dr. Beer Miklós prédikációjában kitért a szent ereklye nemzeti összetartozásának erejére. „Ünnepeljünk együtt, a magyar történelem sok évszázados örökségével. Érezzük át a szent liturgián az égiek áldását” – hangzott el a szentmisén. A megyéspüspök kifejtette, Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy megmaradhattunk Európa közepén. Szent István a pápától kérte a kereszttel ékesített koronát, s ezáltal az egyház nagy közösségébe vezette a magyar népet.

Dr. Beer Miklós megjegyezte: „Hittel ünnepelünk, a Szent Koronán keresztül köszönjük meg a népünk lételemét. Ne legyen kétségünk, Európa és a magyarok jövője is azon múlik, hogy vissza tudunk-e találni Krisztus keresztjéhez.” Jelezte, Eszterházy János és a mi nemzedékünk szentjei életük tanúságtételével és szenvedéseikkel erősítik nemzetünket.  

„A Szent Korona, mint abroncskorona összetart és megtart bennünket. Szükségünk van egymásra. A védőabroncs alatt összekapaszkodva megmaradunk. Egymás iránti szeretetünk a jövő záloga. A Szent Korona biztosítéka nemzetünk jövőjének” – fogalmazta zárógondolatként a megyéspüspök.

Bárdos Gyula felvázolta Szent István országépítő tevékenységét. „István teremtette rend szerint élünk ma is. Intelmei örökérvényűek, a magyarság megtartása mellett a más népekkel való békés együttélésre is oktatta fiát. Létünkkel igazoljuk Szent István intelmeinek igazát” – hangzott el a Kápolna-dombon. Üzenetként fogalmazta meg az egybegyűlteknek: őseinket követő magyarként másokat tisztelve próbálunk meg nap, nap után értéket teremteni, megvívni kisebb és nagyobb harcainkat.  „A Szent Korona határok feletti nemzeti összetartó erő. Olyan jelképe és éke a nemzetünknek, amely arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy méltók legyünk a Szent Istváni örökséghez” – summázta a Csemadok elnöke.

Az ünnepi felszólalást követően átadásra került a Szent Korona Emlékplakett. Az díjat azon személyek, illetve szervezetek érdemlik ki, akik, illetve amelyek áldozatos munkájukkal segítik a felvidéki magyar közösség megmaradását. Az Ipolybalog Önkormányzata és az ipolybalogi Római Katolikus Plébániahivatal 2015-ben Bárdos Gyulát tüntette ki az emlékplakettel. Amint a laudációban elhangzott,  személyében a Csemadokot tüntetik ki, amelyet a felvidéki magyar közösség megmaradásában kifejtett szolgálatáért, a magyar hagyomány megőrzéséért és átadásáért érdemelt ki.

Az ünnepi szentmisét követően a szórakozásé volt a főszerep. A Kápolna-domb tövében felépített színpadon helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok léptek fel. Emellett délután kézműves foglalkozások és vásár is volt, továbbá solymászat és lovaglás színesítette a programot. A kísérő programok között kiállítás is szerepelt. A Nógrád megyei Ludányhalásziban élő és alkotó Némethné Jancsi Ilona gobelinkészítő a Keresztút állomásait álmodta meg gobelintechnikával.   

Az ipolybalogi Árpád-kori erődtemplomban egy éjszakát töltött el a Szent Korona. Károly Róbert és Vencel cseh király trónviszálya idején, 1304-ben került a szent ereklye az Ipoly menti községbe. Mátyás király rendelete alapján került a Szent Korona másolata az erődtemplom tornyára.  A mai Szlovákia területén a községen kívül csupán a pozsonyi Szent Márton-székesegyház tornyát ékesíti ilyen becses ereklye.  A község lakossága nemzedékeken át tisztelettel és becsülettel  őrizte a Szent Korona emlékét. A kései utódok a Szent Korona ipolybalogi megőrzésének hétszázadik évfordulója alkalmából Kevi Farkas Zsolt ötvösművészt kérték fel a másolat  elkészítésére, és ünnepélyes keretek között, 2005 augusztusában helyezték el az Árpád-kori templomban. Ennek tiszteletére szervezik meg augusztus első napjaiban a Szent Korona Ünnepet. 

Az ünnepségről készült felvételek megtekinthetők a Képgalériánkban ITT>>>.  

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”51119,48170,47925,47798,47716,41032″}