56441

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) szeptember 28-án, Ipolyságon tartotta őszi szakmai napját. Az Ipolysági Városi Könyvtárban megrendezett szakmai találkozón mintegy harminc magyar könyvtáros jelent meg a Losonctól Somorjáig behatárolt régióból. 

„Még tavasszal egyeztünk meg abban, hogy rendszeres szakmai találkozókat szervezünk, melyeknek  házigazdája mindig más régió könyvtára lesz. Így kerültünk most Ipolyságra” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Kecskés Ildikó, az egyesület alelnöke, a szakmai nap koordinátora. Hozzátette, a szakmai tapasztalatcsere mellett a kölcsönös megismerés és a meglévő kapcsolatok elmélyítése szempontjából is nélkülözhetetlenek az ilyen alkalmak. A találkozón a nagyobb központi könyvtárak mellett kisebb települések községi könyvtárosai, valamint a szórványosodó magyar közegben működő könyvtárak alkalmazottjai is jelen voltak. Képviselte magát a Losonci járás, a Nagykürtösi járás központi könyvtárai, a házigazda intézmény mellett az Ipoly menti települések könyvtárosai, illetve Léva, Érsekújvár, Komárom és Somorja intézményei. A felvidéki résztvevők mellett részt vett a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár, valamint a pilisvörösvári Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület is.

Az előadókkal kapcsolatban Kecskés Ildikó megjegyezte: „fontosnak tartottuk, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjanak az itteni intézmények.  Emellett magyarországi szakemberek vezetnek fel olyan témaköröket, melyek mindannyiunkat érintenek. A könyvtárak szerepe jelentős, főleg a felnövekvő generáció számára. Fontos értékeket közvetítünk az identitás megőrzés érdekében is, ezért is össze kell tartanunk, nekünk felvidéki magyar könyvtárosoknak” – hangsúlyozta az alelnök.

A hétfői találkozó Milány Éva, az SZMKE elnökének beszámolójával vette kezdetét. Az elnöki beszámolóban felvázolta az elmúlt fél év jelentősebb szakmai találkozóit, azon konferenciákat és képzéseket, melyeken az egyesület tagjai részt vettek.  Šolmosi Márta, a házigazda intézmény igazgatója röviden bemutatta az Ipolysági Városi Könyvtár tevékenységét. A kis könyvtárak mindennapjairól szólt Szarka Katalin, aki a Palásti Községi Könyvtár vezetője. Mint elmondta, községi kiskönyvtárként a könyvkölcsönzés mellett a közösségépítő rendezvények szervezését is felvállalja, ezzel is erősítve a nyelvhatár mentén elterülő magyar közösség megmaradását. Szarka Katalin kis kiállítás keretei között ismertette a részvevőkkel a palásti népviselet jellegzetességeit, ezzel is rámutatva, Paláston él a hagyományőrzés, a Búzavirág néptánccsoport és a falumúzeum is őrzi az elődök hagyományait.

A találkozón felszólalt Ruda Gábor a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület képviseletében. Pár mondattal bemutatta az egyesület által kiadott Esztergom és vidéke folyóiratot, megemlítve, hogy ipolysági lakhelyű szerzők is rendszeresen publikálnak a lapban. A jelen lévő Gyüszi László, a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta: rendszeresen gyűjtenek könyveket felvidéki könyvtárak támogatására. Egy kisebb könyvcsomagot az ipolysági találkozóra is elhozott, melyet a szakmai nap végén kiosztottak a jelenlévő könyvtárosok között. A tatabányaiak tevékenységéről hamarosan részletesebben is beszámol a Felvidék.ma portál.

Könyvtár a világhálón – avagy az elfoglalt olvasók érdeklődésének felkeltése címmel Roncz Melinda, a somorjai Bibliotheca Hungarica felelős munkatársa tartott előadást. Mint kiemelte, a somorjai intézmény elsősorban a kutatók munkáját segíti. A (cseh)szlovákiai magyar írásbeliség digitalizálásával teszi a világhálón elérhetővé a köteteket és a nyomtatott sajtót – hangzott el a találkozón. Emellett ismertette a mindenki számára elérhető digitéka adatbázist, melyben több szlovákiai magyar folyóirat, illetve napilap digitális változata is fellelhető.

Szűcs Katalin, az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár alkalmazottja az iskola és a könyvtár identitást megőrző szerepéről szólt. Előadásában áttekintette a felvidéki magyar anyanyelvi oktatás helyzetét, kitérve a magyar iskolák elleni támadásokra. Mint kifejtette, a magyar tanintézmény és a magyar könyvek megléte erősíti az identitást. Nemrég megjelent tanulmányában részletesen elemezte az intézmények identitáserősítő hatásait.

Dr. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének oktatója, a Magyar Olvasástársaság elnöke a digitális generáció olvasási szokásairól számolt be. Hangsúlyozta, a mai fiatalok nem olvasnak kevesebbet elődeiknél, csupán a minőségi szövegek olvasása csökkent. Napjaink fiataljai csupán ismeretszerzés szempontjából olvasnak. Az élményszerző olvasás elenyésző a vizsgált generáció körében. Jelezte, a  képi információ gyors átadásának köszönhetően rohamosan gyengül a fiatalok képalkotási képessége.  A digitális társadalomnak köszönhetően nagyban megváltozott a társas viselkedés, nem tudják megfelelően kifejezni magukat – fogalmazott a szakember.

A délután folyamán a SZMKE elnökségi ülésével folytatódott a találkozó. Értékelték az első félév tevékenységét, valamint összegezték a második félév aktuális programjait, pályázati lehetőségeit, és a 2016-os esztendő várható programjait illetve feladatait.

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületét 1999-ben jegyezték be. Azóta kisebb megszakításokkal szervezi a felvidéki magyar könyvtárosok szakmai találkozóit. A felvidéki szakmai szervezet szoros és gyümölcsöző kapcsolatot tart fent a magyarországi Magyar Könyvtárosok Egyesületével. Amint Kecskés Ildikó megjegyezte: Felvidéken nincs magyar könyvtárosképzés, így az egyesület magyarországi partnerek támogatásával képzéseket is szervez a könyvtárosok számára. Az SZMKE október folyamán Érsekújvárban és Somorján is szervez egynapos képzést a magyar könyvtárosok részére. Mint az alelnök megfogalmazta: „felnőttoktatás függvényében valósulnak meg a képzések,  a könyvtárosok önmagukat fejlesztik, ezáltal szolgálva a mindennapokban a könyvtár látogatóit.”

Az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a magyarországi és Kárpát-medencei szakmai találkozókon is,  az eszmecsere mellett a felvidéki könyvtárak bemutatkozási lehetőségének is helyt adva.

További képek  a szakmai napról megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”39690,54161,52967,52545″}