56425

Danis Tamás 1925. december 28-án született Feleden. Nyugalmazott középiskolai tanár volt. Rimaszombatban hunyt el szeptember 27-én életének 89. esztendejében.

Budapesten érettségizett 1945-ben, majd ugyanitt tett jogi doktorátust 1950-ben. Hazatérte után előbb a korponai kereskedelmi iskolában tanított, majd Pozsonyban a Természet és Technika, ill. a Szlovák Pedagógiai Kiadó szerkesztője, 1954-től a rimaszombati közgazdasági középiskola tanára volt. Közben a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán 1961-ben történelem–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1968–1972 között a Szlovák Kormány nemzetiségi tanácsának tagja volt. Több tankönyvet fordított magyarra.

A rimaszombati Közgazdasági Középiskolának, a mai Kereskedelmi Akadémiának egyik alapítója volt 1954-ben, büszkén vállalva az iskola elődjének a Széman-intézetet, a lánynevelés 1939-től 1945-ig működő gömöri fellegvárának, kereskedelmi szaktanintézetének hagyományait.
Ennek az intézménynek, a Közgazdasági Középiskolának volt lelkes és meghatározó szellemiségű tanára 40 éven keresztül, és néhány évig szakszervezeti elnöke. 20 éven át vezette a szakszervezet Honismereti Táborozását, megismertetve a Rimaszombatba érkező pedagógusokat a várossal, Gömörrel és Észak-Magyarországgal. Munkája elismeréseképpen az iskola nyugalmazott tanárként is igényt tartott szakmai és emberi kvalitásaira, még 10 éven keresztül tanított óraadó vagy helyettesítő tanárként.

Dr. Danis Tamás a számos esztendő során végzett kulturális és közművelődési munkájának elismeréseképpen 2001-ben a Rimaszombat Város Díja kitüntetést kapta, a város díszpolgára lett. A 70-es, 80-as és 90-es években a Csemadok rimaszombati alapszervezetének vezetőségében segítette, szervezte a munkát. A Csemadok megalapításának 50. évfordulója alkalmából országos elismerésben részesült. A Csemadok Életmű Díjat 2011-ben kapta meg.

Helytörténészként a járás neves személyiségeinek munkásságával, életével foglalkozott. Publikált a Hétben, s a mai napig publikál  a Gömöri Hírlap, a Honismeret, a Remény, a Fáklyavivő  és a Gömörország hetilapokban, illetve folyóiratokban. Fő műve, publikációnak gyűjteménye Visszapillantások címen 2006-ban jelent meg. 
Tanári pályájáról, tanári krédójáról így vall a Visszapillantások c. könyvében: “Mindig közel éreztem magamat az ifjúsághoz, hiszen 15 osztályban voltam osztályfőnök. … Családom hagyományai szerint a békés megoldást kerestem és a másik helyzetébe képzeltem magamat. Jó szerencsével sikerült az élet buktatói során a szélsőségeket elkerülnöm.”

Nyugodjon békében!
Felvidék.ma