56055

Nagybalog adott helyet a Gömöri Református Egyházmegye egyik legszebb rendezvényének, a negyedik Egyházmegyei Családi Napnak.

A délelőtti esős idő jó pár gyülekezeti tagot elmarasztalt, de akik ellátogattak a Balogvölgy egyik központi településre, Nagybalogra, valóban megtapasztalhatták, hogy mi is az egyházmegyei családi nap.

Egy rendkívüli istentisztelettel nyitották meg a napot igehirdetéssel, énekkel, bizonyságtétellel. Az alkalom ezúttal nem a templomban, hanem szabadtéren és tornateremben zajlott. Isten dicsőítése nem egy órában, hanem reggeltől délutánig tartott, nem orgonával, hanem dobbal és gitárral, Nem síri csendben, hanem gyerekzsivajjal. Nem csak üldögélve, hanem együtt beszélgetve, nagyokat sétálva, focizva, kézműveskedve vagy éppen megismerve a gömöri gyülekezetek értékeit. Nem étlen-szomjan, hanem gazdagon megvendégelve. S mindez nem vasárnap, hanem szombaton, szeptember 5-én valósult meg Nagybalogon.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja. Köszöntötte a résztvevőket a sajószentpéteri Nt. Demeter Zoltán lelkipásztor, a Magyar Országgyűlés parlamenti képviselője (Fidesz), a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Ft. Fazekas László és Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, aki ez alkalomra tíz fős küldöttséggel látogatott el Gömörbe.

Az evangelizációt Nt. Szuhay György tartotta, aki Gömör szülöttje, de most Kulcsodon szolgál. Elmondta, hogy mindannyiunknak arra van első sorban szüksége, hogy személyesen megismerje az Istent, találkozzon vele. Isten akarata, hogy mindenki üdvözüljön.
A nyitó és záró programokon a Gömöri Lelkészek Zenekara szolgált. Meglepték a közönséget műsorukkal a helyiek is, a Szivárvány Énekkar és a bibliakörös tagokból álló csapat egyházi énekeket adott elő.

Idén pörköltfőző versenyt hirdettek, melybe összesen 18 gyülekezet nevezett be. Finomabbnál-finomabb ételek készültek, ki knédlivel, ki nokedlivel, ki sztrapacskával, ki tarhonyával kínálta a különböző pörkölteket. A legjobbnak a négy tagú zsűri (Rákos Lóránt, Szaszák Malvina, Gebe Renáta és Madarász Béla) szerint a Nemesradnóti Gyülekezet csapatának az étke bizonyult. A másodikok a gömörhorkai, a harmadikok a balogiványi pörköltfőzők lettek.

A családi programok az iskolában, a kultúrházban zajlottak. Bemutatkozott a Palánta bábmissziós csoport, a nagybalogi gyerekek az egykori várkapitányról adtak elő, és szórakoztató műsorral érkezett Badin Ádám meseszínháza, meséltek kicsiknek és nagyoknak. A gyerekek kézműveskedhettek, játszhattak. Az egyháztagok megtekinthették egymás gyülekezeti tablókiállítását. Talán a legnagyobb érdeklődés a kisvonatos falunézés iránt volt.

A rossz idő miatt a futball mérkőzések elmaradtak. Az asztalitenisz bajnokságot azonban sikeresen megrendezték az iskola tornatermében. Az első helyen a rimaszécsi Jeriga András végzett, második Nt. Szuhai György a kulcsodi gyülekezet lelkipásztora és a harmadik a nagybalogi Pál Tamás lett.

Mindenek előtt nagyon nagy szeretettel meg kell köszönnöm a Nagybalogi Gyülekezetnek, hogy a negyedik egyházmegyei napot itt tarthattuk meg. Jó néhány évvel ezelőtt még kérdés volt, hogy szükség van-e Nagybalogon helyben lakó lelkészre. S ez az egyházközség egy jó példa arra, ha egy gyülekezet élni akar, s össze tud fogni, akkor csodálatos dolgokat tud véghez vinni” – mondta Nagy Ákos Róbert esperes. Hozzátette: „Úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon büszkék lehetünk, hogy egy olyan szórványvidéken, ahol sokszor arról panaszkodunk, hogy kevesen vagyunk, azért csaknem félezren összegyűltünk és együtt lehettünk testvéri szeretetben, Istent dicsérve. Hálát adtunk azért a megtartó kegyelemért, hogy annyi próbatétel közepette is megtartott bennünket.”

A negyedik Egyházmegyei Családi Napon a következő gyülekezetek vettek részt: Nagybalog, Alsófalu, Rimaszécs, Nemesradnót, Gömörhorka, Runya, Felsőrás, Rimaszombat, Alsókálosa, Balogiványi, Cakó, Rakottyás, Sajórecske, Sajószentkirály, Uzapanyit, Zádorháza, Bátka, Darnya, Gömörmihályfalva, Otrokocs, Tornalja, Rimajánosi, Simonyi, Hanva, Kövecses, Lénártfalva, Lekenye.

HE, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT érhetők el. {iarelatednews articleid=”55899,35515″}