57117

A Burg Kastl Alumni Egyesület adományának köszönhetően október 28-án átadásra került a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium felújított természettudományi szaktanterme, amely ezentúl Fábry János nevét viseli.

Amikor 2003 nyarán a Tompa Mihály Református Gimnázium átvehette a Rimaszombati Gimnáziumtól azokat a termeket, amelyeket az Egyesült Protestáns Gimnázium megszüntetése után több mint öt évtizeden keresztül használt, csak egyetlen tansegédeszköz maradt a régi iskola legendás természettudományi gyűjteményéből. A kiépülő református gimnáziumnak csak a puszta falak maradtak. Az elmúlt évek során különböző alapítványi támogatásokból és magánszemélyek szívességéből sikerült sok olyan eszközre szert tenni, amelyek segítségével szemléletesebbé válhatott az oktatás, illetve a diákok kísérletek, mérések, megfigyelések során maguk jöhettek rá bizonyos természeti törvényszerűségekre. Sajnos a diákkísérletek nagyon nehézkesen és néha kaotikusan működtek a természettudományi szaktanteremben lévő egyetlen vízcsap és egyetlen kisfeszültségű áramforrás mellett – tájékoztat a rirek.sk.

A Rimaszombati Református Egyházközség honalapján közölt beszámoló szerint a 2014-ben lezajlott Pósa Lajos Emlékév kapcsán, Pósa Judit jóvoltából került kapcsolatba az iskola vezetősége a Németországban működött Burg Kastl-i magyar tannyelvű gimnázium öregdiákjaival, akik rimaszombati látogatásuk alkalmával elmondták, hogy szeretnének gyűjtést szervezni a Tompa Mihály Református Gimnázium számára. A természettudományi tantárgyakat oktató tanároknak régi álmuk volt a szaktanterem felújítása. A Burg Kastl Alumni Egyesület gyűjtést szervezett a világ számos pontján élő öregdiákok között ennek a célnak a megvalósítására.

A szaktanterem felújítására 2015 nyarán került sor. Ennek során nyolc munkaállomást alakítottak ki, amelyekbe bevezették a vizet és az elektromos áramot is. A padló új burkolatot kapott. Azért, hogy a terem szükség szerint előadóként használható legyen, a munkaállomások sorokba vannak rendezve.

Az összegyűjtött adomány és a valós költségek közötti különbözetet a Tompa Mihály Református Gimnázium Szülői Szövetség fedezte az adók két százalékából hozzá befolyt támogatásból. A kivitelezést a Lino-shop cég végezte.

Az átadó ünnepségre az őszi szünetet megelőző utolsó iskolai napon, október 28-án került sor. A patinás épület II. emeletén gyűltek össze a meghívottak: Erdélyi Géza nyugalmazott püspök, Nagy Ákos Róbert a Gömöri Református Egyházmegye esperese, a rimaszombati gyülekezet presbiterei, a szülők és a kivitelező cég képviselői, valamint több olyan partner, akik kívülről segítik az iskolában folyó természettudományos oktatást, és természetesen a tantestület tagjai, illetve a diákok képviselői is.

Először Sebők Attila igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd röviden felvázolta az átalakítás folyamatát és köszönetet mondott a támogatóknak. A szalag átvágása után a jelenlévők helyet foglaltak a teremben.

A megnyitó alkalmából Czeglédy Levente és Hizsnyan Bálint a nyolcosztályos gimnázium I., valamint Gál Viktória, V. osztályos diákja amolyan „csodák palotáját” varázsolt a terembe. Különböző, a fizika tárgykörébe tartozó jelenségeket mutattak be. Bihari László II. osztályos tanuló az előző iskolai évben biológiából elkészített évfolyammunkájáról számolt be, amelynek során a madarak téli viselkedését tanulmányozta és fényképezte.

A felújított természettudományi szaktanterem ezután Fábry János nevét viseli. Fábry János előbb az osgyáni evangélikus gimnázium, majd létrejötte után az Egyesült Protestáns Gimnázium tanára volt. Több alkalommal töltött be igazgatói tisztet is. Tanítványa volt Mikszáth Kálmán is. Sok évtizedes tanári pályája alatt tanította valamennyi természettudományos tárgyat, amelyekhez összegyűjtötte a szükséges taneszközöket. Herbáriumának egy kisebb része Kolozsvárott és a Gömör-Kishonti Múzeumban, nagyobb része a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeumban van elhelyezve. Alapított és működtetett leányiskolát. Első igazgatója volt a Gömör-Kishonti Múzeumnak.

A szemléletesség elve az egyik fontos didaktikai alapelv. Eszerint akkor válik hatékonyabbá a tanulás, ha minél több érzékszervet be tudunk vonni a megismerésbe. Ma nagyon sok információ elérhető online felületeken, de az így megszerzett ismeret felületesebb, mint az, amelyre saját megtapasztalása során jut el a tanuló. A most átadott Fábry János Természettudományi Szaktanterem a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai számára a saját felfedezések helye lehet majd.

A szaktanterem átadásának képei megtekinthetők a www.rirek.sk galériánkban: http://rirek.sk/?galleries=2015.
rirek.sk, Felvidék.ma