Ünnepség

Nagykapos római katolikus templomában az elmúlt hétvégén búcsúünnepet tartottak, melynek keretében harang- és orgonaszentelési ceremóniára is sor került.

Az Ung-vidék központjában Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok tiszteletére felszentelt plébániatemplom búcsúünnepe alkalmából megszentelték azt az új harangot, amit Csehországban öntöttek, illetve a felújított orgonát is. Az orgona a közismert magyarországi búcsújáróhelyről, Szentkútról került Nagykaposra, ahol hosszú évekig hallhatták a hangját a felvidéki zarándokok is.

Az október 25-i szentmise főcelebránsa mons. Ficzek László, az egri érsekség püspöki hivatalának igazgatója volt, Susko Mihály nagykaposi esperes plébános és káplánja, Martin Lučko közreműködésével. Mihók Gábor

Az egri egyházmegye méltósága Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolokat állította példának szentbeszédében, kérve a híveket, hogy hozzájuk hasonlóan, a mindenkori kihívások és megpróbáltatások ellenére merjenek buzgók és merészek lenni hitükben.

A hívek nevében Mihók Gábor, a nagykaposi egyházközösség egyháztanácsának tagjaként mondott köszönetet mons. Ficzek Lászlónak, megköszönve, hogy osztozott a hívek ünnepében és hogy szavaival felemelte a megjelenteket az ünnep méltóságához.

vt, Felvidék.ma
Fotó: Veres Annamária
HarangHarangszentelésHarangszentelésen