56716

Évről évre többen és többen vesznek részt a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából meghirdetett máriatali zarándoklaton. A szenci magyarok egy csoporttal indultak a kegyhelyre.

Az autóbuszok számából is kiindulva idén is közel háromezer hívő látogatott el a Kis-Kárpátok nyugati nyúlványainál fekvő ősi kegyhelyre, ahol I. Lipót király 1687-ben a törökök alól való felszabadulás után újra felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. A szabadtéri ünnepi szentmise, melyet idén október 10-én tartottak, főcelebránsa Snell György esztergom-budapesti segédpüspök volt. Az alkalom a himnuszok és a Szózat eléneklésével ért véget.

Máriavölgy a legrégibb zarándokhely Szlovákiában, és az első Mária-zarándokhely a történelmi Magyarország egész területén. Híres uralkodók és egyszerű halandók évszázadok óta özönlenek ide, hogy felkeressék ezt a varázslatos helyet, a csodák színhelyét. A magyar búcsút Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya napjához, október 8-ához legközelebb eső szombaton tartják.

Máriavölgy eredete és története több legendához is fűződik. A legismertebb szerint egy ismeretlen remete Mária kegyszobrot faragott ki egy körtefából, melyet – mikor menekülnie kellett – egy odvas fa belsejébe rejtett el. Ezt a szobrot csak évtizedekkel később találta meg egy rabló, aki ezen a helyen telepedett le és családot alapított. Amikor két nagyon beteg gyermeke született a boldogtalan apa megfogadta, hogy jó útra tér és bűnbánatot tartott. Álmában megjelent neki a Szűzanya és megmutatta a helyet, ahol megtalálja majd a kegyszobrot, alatta pedig egy vízforrást. Ha a vízben megmossa a gyermekeket, meggyógyulnak. ĺgy is történt, s a rabló ezek után életét Istennek szentelte. Ezt a kegyszobrot 1380-ban, amikor a templom felépült, Lajos király ünnepélyesen a főoltárra vitette. Máriavölgyet 1377-től feloszlatásáig, 1786-ig a pálos rend gondozta.

A Via Mariae (szlovákiai Mária út) Polgári Társulás október 8-10-e között Bacsfa-Szentantal – Tejfalu – Somorja – Gútor – Szemet – Dénesd – Pozsony – Máriavölgy útvonalon szervezte meg a zarándoklatot 55 km-en. Majd részt vettek a hagyományos magyar szentmisén a Magyarok Nagyasszonya alkalmával Máriavölgyben a Lourdes-i barlangnál.

Duray Rezső, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”56637,49305,49175″}
További fényképek ITT érhetők el.