56520

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi közoktatási intézményben tanuló, sajátos nevelési igényű határon túli magyar diákok ösztöndíjára a 2015/2016-os tanévben.

Az ösztöndíjra jelentkezhetnek a Státusztörvény hatálya alá tartozó sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény alapján a meghatározott magyarországi közoktatási intézményben a 2015/2016-os tanévben tanulmányokat folytató diákok, illetve óvodások. Ezzel kívánnak hozzájárulni az érintettek magyar nyelvű ismereteinek hatékonyabb elsajátításához, készségeik fejlesztéséhez, és tanulmányaik minél kiegyensúlyozottabb folytatásához. Az elnyerhető támogatás 100.000.-forint/fő/tanév.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető tanulók/óvodások száma legfeljebb 28 fő. Az ösztöndíj a 2015/2016-os tanév 10 hónapjára szól (2015.szeptember 1-től 2016. június 30-ig). Az ösztöndíj adómentes, havi összege személyenként 10.000 forint, azaz a tanév egészére 100.000 forint.

Az elnyert ösztöndíjat a Balassi Intézet a pályázatot benyújtó törvényes képviselő számlájára utalja (magyarországi vagy külföldi eurót/forintot fogadni képes bankszámlára). Amennyiben a törvényes képviselő nem rendelkezik bankszámlaszámmal, megbízással megadhat egy megfelelő befogadói számlaszámot.

A pályázatokat az erre rendszeresített adatlapon, az ösztöndíjat igénylők törvényes képviselői nyújthatják be, mely megtalálható és letölthető e cikk alján, vagy a www.martonaron.hu.

A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles csatolni 2 példányban az Adatlapot a hozzá tartozó nyilatkozatokkal. Amennyiben befogadói számlaszámra történik az utalás, az erre vonatkozó meghatalmazást is ki kell töltenie és csatolnia kell. Kötelezően csatolandó mellékletek továbbá a Szakértői vélemény, Iskolalátogatási igazolás, valamint az ösztöndíjra vonatkozó kérelem (max. 2 oldal terjedelemben).

A kitöltött adatlapot a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumba Persa Virág részére kell eljuttatni. Cím: 1037, Budapest, Kunigunda út 35.
A postai feladás szerinti határidő 2015. október 25. (a postai bélyegző kelte).

A teljes pályázati kiírást megtalálják a Pályázati listánkon ITT>>>. 

SzE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”55535,55142″}