57136

Rendszeres olvasóink előtt nem ismeretlen fogalom a K-MOOC, hiszen több alkalommal foglalkoztunk már a témával. Azonban azok számára, akik még nem olvastak róla ill. nem hallottak felőle, megpróbáljuk röviden összefoglalni a számtalan előnnyel járó rendszert; valamint segítséget szeretnénk nyújtani a regisztrációhoz, amellyel fel lehet venni a kurzusokat. Hiszen még nem késő, még mindig lehet jelentkezni!

A világszerte elterjedt MOOC a Massive Open Online Courses rövidítése, ahol a „massive” a tömegoktatási célt, az „open” az összes oktatási anyag szabad hozzáférhetőségét, míg az „online” a tetszőleges böngészővel, tetszőleges számítógépen vagy mobil eszközön történő elérhetőséget jelenti. A MOOC egyik fő célja, hogy nagyobb tömegek számára legyenek elérhetőek a felsőoktatás kurzusai. A lehetőség mindenki számára nyitott, a kurzusok nem helyhez kötöttek, a tananyag elsajátításának ütemét a hallgató szabályozza. Természetesen a klasszikus oktatást nem helyettesíti, inkább kiegészíti: lehetőség nyílik arra, hogy több ezer ember szabadon azt tanulhassa, amit szeretne. Tehát a felsőoktatási rendszer alternatív módszeréről van szó.

A MOOC képzési rendszer mintájára az Óbudai Egyetem 2014. szeptemberében létrehozta a Kárpát – Medencei Online Oktatási Centrumot (K-MOOC), melynek fő célja, hogy magyar nyelvű, szakmailag magas szintű online kurzusok induljanak a Kárpát-medencei magyarság számára. A magyar kormány támogatásával létrejött centrum kurzusai ingyenesen felvehetők mindenki számára. A program elsődleges célja a magyarországi felsőoktatást kiterjeszteni határon túli magyar felsőoktatási képzéssel foglakozó intézményekre is. Ezzel a rendszerrel, kredittel elismert, online oktatási formát biztosítanak a Kárpát-medencében élő magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatói számára. A K-MOOC kurzusait régiótól függetlenül felvehetik a hallgatók és kreditértékű tantárgyként tudnak vele elszámolni a félév során. Egyik rendkívüli, pozitív hozadéka tehát, hogy a határon túli magyar diákok a szülőföldön maradva a magyar felsőoktatás részének is tekinthetik magukat.

Másik előnye, hogy a K-MOOC rendszernek köszönhetően megvalósulhat az élethosszig tartó tanulás. Hiszen bárki, aki úgy gondolja, hogy bizonyos témakörökben szeretné a tudását bővíteni, az jelentkezhet az ingyenes kurzusokra. A lehetőség mindenki számára nyitott, csupán tudásvágyra és önálló tanulási képességre van szükség. A félév végén a hallgatók kreditigazolást kapnak, akik pedig már nem hallgatóként vesznek részt a programban, azok oklevelet kapnak az elvégzett kurzusokról. Összegezve tehát: nem kell igazolt felsőoktatási intézményben résztvevő diáknak lenni.

Az Óbudai Egyetem Kárpát-medencei Online Oktatási Centruma a 2015/2016-os tanév első félévében 20 kredit értékű, ingyenes, magyar nyelvű kurzust indított a programhoz csatlakozott magyarországi és határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények hallgatói számára, valamint az élethosszig tartó tanulás iránt érdeklődő határon túli magyar közösségek számára. Jelenleg 1181 hallgatója van a rendszernek. A K-MOOC hálózatába egyenjogú partnerként 16 magyarországi egyetem és főiskola valamint 13 határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmény, kar, tanszék csatlakozott, természetesen Szlovákiából is. A rendszerbe csak olyan kurzus kerülhet, amelyet a K-MOOC hálózat tagjaként a meghirdető egyetem vagy főiskola saját kredites kurzusaként elfogadott. Az adott egyetem saját követelményei és időbeosztása szerint hagy jóvá és indít el egy kurzust.

A K-MOOC kurzusaiba a meghirdetett időszakban regisztrációval bármikor be lehet kapcsolódni. A kurzusokra való beiratkozáshoz regisztrálni kell a https://elearning.uni-obuda.hu/kmooc/oldalon. Ahhoz, hogy teljesen hozzáférjen az érdeklődő a kurzusokhoz, új fiókot kell létrehoznia ezen a weboldalon. Minden kurzushoz hozzátartozhat egy egyszeri beiratkozási kulcs, amelyre egyelőre nincs szükség. A felsőoktatási intézmények hallgatói, amennyiben már rendelkeznek Neptun- kóddal, azzal léphetnek be. Az új felhasználóknak a belépéshez szükséges kitölteni a számukra fenntartott űrlap adatait. Ekkor, közvetlenül a kitöltés után, egy e-mail érkezik a saját címére. Majd a benne talált ugrópontra való kattintással valósul meg a belépés. ( A belépési folyamatot videó is segíti). A sikeres belépést követően lehet kiválasztani azt a kurzust, amelynek résztvevője kíván lenni. Ezután szabadon beléphet a kurzusba. A továbbiakban a belépéshez csak a felhasználónevét és a jelszavát kell beírnia. Ezután minden kurzushoz hozzáfér, amelyre beiratkozott. A MOOC típusú oktatás nem véletlenül terjedt el széles körben világszerte. Interaktív módszerről van szó, melynek során aktív kommunikáció folyik a diákok között és az oktatók-diákok között. Minden kurzus 12 témából áll, ezeket, minden átvett anyagegység után számon kérik, a végén pedig online vizsgát tesznek a programban résztvevők.

Minden K-MOOC kurzus eredményes elvégezése kreditigazolással és oklevéllel kerül elismerésre. A hálózat tagjai vállalják, hogy egymás kreditjeit elismerik. A meghirdetett kurzusok blokkokból állnak, egy blokk jellemzően egy heti tananyagnak felel meg. A féléves, kredites kurzusok időtartama és kezdési időpontja igazodik az Óbudai Egyetem féléves szorgalmi időszakának időbeosztásához, de a blokkok száma nem lehet kevesebb, mint 12. Előző írásunkban találják a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére meghirdetett 20 kurzus rövid, ám részletes leírását, amelyekre még mindig lehet jelentkezni.

„Az Óbudai Egyetem által létrehívott K-MOOC központ – élve a magyar nyelv összekötő erejével – kiszolgálja a Kárpát-medencében magyar tannyelvű képzést folytató összes felsőoktatási intézményt, különös tekintettel a határon túli intézményekre. Olyan magyar nyelvű, szakmailag magas szintű kurzusokat is indít, amelyek hazai és nemzetközi egyezmények alapján az akkreditációs követelményeknek is megfelelnek, ezzel is segítve a későbbiekben a határon túli felsőoktatási intézmények akkreditációját. Tovább erősíti a hálózatba szervezett hátáron túli intézményekben az anyaországhoz való tartozás érzését, valamint a mindennapok gyakorlatává teszi a Kárpát-medencében a magyar tannyelvű képzést folytató intézmények, oktatók és a magyar anyanyelvű hallgatók kapcsolatát” – olvasható az Óbudai Egyetem K-MOOC oldalán.

SzE, Felvidék.ma