58136

A Kassai Magyar Advent keretében december 4-én a Szakkay József Szakközépiskola konferencia termében került sor a magyar-szlovák vállalkozói fórumra, amelyen szó esett az utánpótlás képzéséről is. A rendezvényt Magyarország kassai főkonzulátusa szervezte, és Szénási Lajos, külgazdasági attasé vezette. A rendezvényen részt Miskolc képviseletében Zs. Papp Ferenc, a Kulturális Osztály vezetője.

Matej Éva, az intézmény igazgatója után Szesztay Ádám főkonzul szólt a gazdasági háttérről, mely kézzelfogható fejlődést mutat. A gazdasági növekedésnek köszönhető, hogy Magyarországon 6%-os a munkanélküliség. Majd a kétnyelvűség fontosságára hívta föl a figyelmet. Az autópálya megépülése – Miskolc és Kassa között – is fontos pozitív változásokat hoz majd. Szükség van a munkamegosztásra a határ két oldalán az iskolák esetében is. Mindez egy egészséges szellemi-gazdasági folyamatot indít be, melyhez egészséges társadalomra van szükség. Ehhez nemcsak szakmailag, hanem identitásában is szilárd emberekre van szükség.

Dr. Kovács János, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzője közölte, a Kassai Kerületi Önkormányzattal (KÖK) már hosszú évek óta együttműködnek. Az autópályával kapcsolatos közlekedési korridorhoz rendkívül nagy reményeket fűznek. A vállalkozás és az ezzel kapcsolatos humán erőforrás, melynek rugalmasnak és mobilisnak kellene lennie, számos logisztikai kérdést vet föl.

Zachariáš István, a KÖK alelnöke megelégedéssel nyugtázta, hogy a magyarországi fejlesztések reményt nyújtanak. Majd dilemmájukat ismertette. Az EU-ból érkező források segítségével nem lehetséges komoly fellendülés generálása, mert erre a rendelkezésre álló összegek nem elengedők. Javulás várható, amint Szlovákia adja az Unió soros elnökét. A biztonságos egyenletes fejlődéshez el kell törölni a regionális különbségeket. Erre a KÖK esetében 4 milliárd euróra lenne szükség, de csak 0,9 milliárdra lehet számítani. Ellentmondásnak tűnik, hogy Szlovákia GDP-je növekszik, de a haszonnak nagy része kikerül az országból. Mert az autóiparon és multikon keresztül ez a pénz külföldre vándorol. Így a GDP növekedése nem segít, sőt nő a munkanélküliség.

A mezőgazdaságban megmutatkozik az elveszített hagyományok hiánya. A mezőgazdasági kistermelőket kell erősíteni, belső piacra, sőt belső pénznem forgalmazására van szükség, amire látni pozitív példákat. Rámutatott az infrastruktúra fejlesztésének fontosságára. Ha délen épült volna a nyugat-keleti autópálya, akkor az egy nyolcada lett volna a ma épülő költségeinek.

Végezetül az iskolák fejlesztésére hívta föl a figyelmet. Gazdasági alapú szakképzésre van szükség. Egyes területeken képzett szakemberekben mutatkozik hiány. Több programot indítottak be ennek orvoslására. A munkaerő elvándorlása hiányt generál. Ez a második legfontosabb gond. 2011-ben fordulat következett be a szakképzésben, tavaly beindulhatott a duális képzés.

Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia EGTC – ETECS (Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) igazgatója a határ menti gazdaság szakember ellátottságának helyzetéről és igényeiről számolt be. A gazdasági szakképzésre határon átnyúló programok révén 2014-20 között lesz lehetőség. Erre 14 millió euró áll rendelkezésre. Esetenként 20-50.000 eurós összegeket lehet majd különböző intézmények közötti együttműködésre fordítani úgy, hogy a régiókban élőket összehozza, ami majd fejlődést generál. Kassán több program valósul meg. Többek között egy munkabörzét is tartanak, melyet az Eperjesi Önkormányzati Területre is kiterjesztik. Standot állítanak majd föl, ahol bemutatják a vállalkozásokat és a szabad helyeket.

A munkaerő börzére jövő év február 23-án és 24-én kerül sor.

Soltész Zsolt, a Kassai Magyarok Fóruma elnöke egyik főszervezője volt ennek a rendezvénynek. Ő a kassai ipariskolát mutatta be. Szerinte az ipari erőssége, hogy tud alkalmazkodni a körülmények kihívásaihoz.

Németh Zsolt, szakképzési vezető (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) a magyar szakképzés helyzetével foglalkozott. Bemutatta a szakképzés negyedszázados történetének szakaszait. 1993-96 születtek meg a kamarai törvények és a szakképzést konszolidálták. A következő két évben a szakképzést új fejlődési pályára állították. 2003-09 között válságjelenségek mutatkoztak ezen a területen, de 2010-13 között fordulat következett be, mivel bevezették a duális képzést. A következő évben ezt teljes mértékben kiterjesztették. Tehát bevezették a felsőfokú duális szakképzést is, mely több gyakorlati ismeretet nyújt, szoros kapcsolat alakul ki a felsőoktatási intézmények és vállalatok között és segít a pályakezdő fiataloknak az elhelyezkedésben, a sikeresebb munkahelyi beilleszkedésben. Ebben az évben ehhez csatlakozott a kamarai garanciavállalás, melynek célja a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés elsődlegességének megerősítése és a duális képzés kiszélesítése. Ennek az a hatása, hogy tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válik a képzési rendszer. Szorosabbá válik az együttműködés és folyamatos kommunikáció zajlik a gyakorlati képzőhely, az iskola, a tanuló és a szülő között. Az osztályfőnöki órák pályaorientációs tevékenységgel telnek. A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság segíti ezt a munkát saját megyéjében sikeresen megvalósítani.

Mede Ferenc, a Marsteel egyik ügyvezető igazgatója mutatta be tevékenységüket. Miskolcon és Kassán is jelen vannak. Idén nyolc millió eurós forgalmat bonyolítottak le. Sodrógépek gyártása mellett, Kassán képzéssel is foglalkoznak. A szükséges tudást öt nyelven tudják továbbadni, de számukra fontos, hogy a magyarok anyanyelvükön sajátítsák el az ismereteket. Habár ő több nyelvet beszél, de tapasztalatból tudja, hogy a magyar nyelv olyan lehetőségekkel gazdagítja az embert, ami óriási előnyt jelent a munkaerőpiacon is.

Ezt követően sor került az Edelényi Szent Miklós Iskola mini-kiállításának megnyitására. A diákok nívós illusztrációkat készítettek Márai Sándor: Füveskönyv c. munkájához. A terem falán a következő megszívlelendő idézet szerepel Máraitól: „Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás.”

A rendezvény résztvevői ezt követően részt vettek az iskola tornatermében megrendezett adventi műsoron.
További képek megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>> 

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
Szesztay ÁdámKovács JánosZachariáš István