59099

Tíz évvel ezelőtt jött létre a Szlovákiában élő és dolgozó koreai reformátusok gyülekezete, hogy otthonuktól távol is gyakorolhassák a hitüket és megélhessék a keresztyénségüket. A Dél-Koreai Prebiteriánus Egyház erre a szolgálatra még 2004-ben Park Sung Kon missziói lelkipásztort küldte ki.
Az ünnepségen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Ján Semjan püspökhelyettes képviselte és fellépett a Firesz Cantate Domino kórusa is.

A hálaadó istentiszteletre Pozsonyban, a Bartók utcában lévő Evangélikus Hittudományi Egyetem kék színű templomában került sor. Az érkezőket koreai népviseletbe öltözött asszonyok fogadták, akik a meghívott férfi vendégeknek virágot tűztek a zakójuk bal felső zsebébe.
Az alkalomra meghívást kapott többek között Pavle Cekov, az AFCI /Krisztust követők/ elnöke, Vargaeštók Dávid, a Szlovák Köztársaság Fegyveres Testületei és Erői kötelékében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat (ÖLSZ) Központi Irodájának igazgatója, tábori lelkész, a Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa, Dr. Dávid Benka, az Evangélikus Teológiai Kar dékánhelyettese, Jong Sil Lee, a prágai koreai gyülekezet lelkipásztora, valamint a Szlovákiában és Csehországban dolgozó koreai lelkészek és misszionáriusok is.

A megjelenteket Park Sung Kon, a pozsonyi székhelyű missziói gyülekezet lelkipásztora köszöntötte angolul és koreaiul. Elmondta, hogy különleges alkalom a mai, hiszen a gyülekezet megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelik, majd imádságra szólította fel a közösséget, amelyet az Itt van Isten köztünk kezdetű gyülekező ének követett. A liturgia az apostoli hitvallással, a Hiszekeggyel folytatódott, amelyet mindenki az anyanyelvén mondott el.

Jong Ho Lee diakónus imádsága előtt ismét a közös éneklés kapott helyt. Lukács evangéliuma 10. részének 1-9 versét a hetvenkét tanítvány kiküldetéséről Pavle Cekov lelkipásztor, az AFCI /Krisztus követei/ elnöke olvasta fel. Az igemagyarázatra való felkészülésül a gyülekezet tagjaiból álló Laska kórus énekelt. Igei magyarázattal Jong Sil Lee vendég igehirdető, a prágai koreai missziói gyülekezet lelkipásztora szolgált Béke a te házadnak címmel. Utalt Ján Husra, a huszita mozgalom vezetőjére, egyetemi tanárra, de kifejtette azt is, hogy komolyan el kell gondolkodnunk a keresztyén hitünkről. A gyülekezeti himnusz – Az egyháznak a Jézus a fundamentuma – éneklése alatt pedig körbeadták az adományokat begyűjtő kis zsákokat. A felajánlásokat Mi Hyun Jeong köszönte meg, az adomány fontosságáról szóló gondolataival.

A gyülekezet tíz éves történését dióhéjban szöveggel ellátott vetített képeken keresztül mutatták be.

A 10. évforduló alkalmából a gyülekezetet először az Evangélikus Teológiai Kar dékánhelyettese Dr. Dávid Benka köszöntötte, aki felolvasta Dr. Ľubomír Batka dékán angol nyelven írt üdvözlő sorait. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részéről Ján Semján szlovák püspökhelyettes mondott rövid beszédet. Megköszönve a meghívást és gratulált a tizedik évfordulóhoz. Elmondta: az emberek ugyan különbözőek nyelvükben és bőrszínben, de Isten egyformán szeret mindenkit. Majd Ézsaiás 40,28-31 részének verseit idézte. A Firesz Cantate Domino kórusa Szabó Csongor vezetésével pedig három énekkel gazdagította a programot, sőt az egyik éneket koreaiul is tolmácsolták.

Az alkalmat az Isten oly jó kezdetű ének zárta, valamint Jeong Hun Han lelkész áldása, illetve egy közös fotózás és szeretetvendégség.

2014. május 10-én, a Rimaszombatban ülésező Zsinat összhangban az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló 4/2011-es számú törvény 18. §-val Pozsonyban koreai missziói gyülekezetet alapított. A koreai missziói gyülekezet lelkészi szolgálatára Park Sung Kon lelkipásztort rendelték ki, felügyelő lelkipásztorául pedig az egyetemes egyház mindenkori püspökét bízták meg.

II, Reformata nyomán, Felvidék.ma
Fotó. refgomor.sk