59433

Idén Széchényi Emlékévet tartunk, mivel a legnagyobb magyar születésének 225. évfordulójára emlékezünk.
Hetvenöt éve, 1941-ben Kassán szintén Széchenyi Emlékbizottság alakult, mely körlevelet küldött szét. Egy a gróftól vett idézettel indították soraikat: „Nem a mennyiség, hanem a minőség a szelleme erőnek sarkalata, s e szerint éppen nem azért forog veszélyben létünk, mert kevesen vagyunk, hanem mert súlyunk olly parányi…”

Megfontolandó sorok ugyanúgy, mint a levél egésze, mely abban az évben, október 12-én íródott, mégis mondanivalója megdöbbentően aktuális:
„A Széchenyi Emlékbizottság 1941. évi szeptember 21-én, Széchenyi születésének százötvenedik évfordulóján59433 2 egyhangúlag elhatározta, hogy a legnagyobb magyar tanításának megismerésére és gyakorlati megvalósítására lelki közösséget alakít. Ez a közösség a Széchenyi Testvériség.

Széchenyi tanítása valósággal nemzeti bibliánk: sajátosan a miénk s mégis egyetemes érvényű, mert egyetemesen emberi és mélységesen keresztény. Végső lényegében olyan egyszerű, hogy szinte egyetlen mondatba belefér, egész teljességében olyan tüzetes és sokoldalú, hogy az élet minden kérdésében pontosan eligazít.

Száz esztendeje miénk ez a kincs, mégsem ismerjük még kevésbbé [!] szívleljük meg eléggé. Legszebb mondatait jelszóvá légiesítettük a helyett, hogy az egésznek lényegét ragadtuk volna meg s tettük volna mindennapi életünk irányelvévé, tetteink, cselekedeteink rúgójává.

Nem hevertethetjük tovább parlagon ezt a kincsünket. Ezt alakítunk lelki közösséget, s hívunk csatlakozásra mindenkit osztályra, felekezetre, nemzetiségre való különbség nélkül. Segíteni akarunk mindenkinek Széchenyi eszmerendszere megismerésében segíteni a megismert elvek tervszerű követésében.

Nem vagyunk egyesület, nem szedünk tagdíjat, Nem tartunk közgyűléseket, csak megkérdezünk csöndesen: Maradhat-e pusztába kiáltott szó Széchenyi szava?

Nem érzed-e, hogy a Széchenyi sürgette megújhodásra ma nagyobb szükség van, mint valaha? Nem érzed-e, hogy a megújhodás csak tőlünk függ, s mert csak tőlünk függ, felelősek is vagyunk érte?
Ha érzed ezt, hallgass lelkiismereted szavára: állj közénk!
Olvasd és kövesd Széchenyit!

Hallgasd meg Széchenyi igéit hirdető és magyarázó előadásainkat, s fogadd szívesen elveinek gyakorlati megvalósítására irányuló elgondolásainkat!

Nem várunk gyors választ. Vess előbb számot magaddal! Inkább később jöjj, de csatlakozásod őszinte legyen!

Minél többen s minél őszintébben fogunk össze, annál közelibb, annál teljesebb a megújhodás. Ha velünk érzel, tedd magadévá mozgalmunkat! Említsd meg azoknak, akikről reméled, hogy csatlakoznak hozzánk, és hogy személy. szerint hívhassuk őket, közöld velünk pontos címüket!” Valóban érdemes levenni a polcról írásait!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”59411″}