59668

Egyházmegyei bibliaversenyt szervez a Barsi Református Egyházmegye. A versenyre április 16-án kerül sor Nagyölveden. A maximum ötfős csapatok március 31-ig jelentkezhetnek. A Felvidék.ma a verseny részleteiről kérdezte Nt. Kassai Gyula esperest.

Hányadik alkalommal szervezik meg a bibliaversenyt? Mindig más egyházközség ad otthont a versenynek?
– A vetélkedő megszervezése a rendszerváltozásig nyúlik vissza, s így nehéz megmondani, hol volt az első. Az alkalmakat mindig más-más gyülekezet szervezi. Rájuk hárul a vetélkedő lebonyolítása, megszervezése. Rendszeresen 10-15 csoport vesz rajta részt. Két kategóriában versenyeznek, az alsó tagozatos és felső tagozatos diákok.

Honnan várják a jelentkezőket?
– A jelentkezők a barsi egyházmegyéből érkeznek, de nyitottak vagyunk a máshonnan jelentkezők felé is. Ott, ahol még van elegendő gyermek, az asszimiláció és szórványosodás ellenére még meg lehet tartani a vasárnapi iskolát, s ha van a közelben magyar iskola, a hittanórákon tud foglalkozni a gyermekekkel a lelkész, vagy hitoktató, ott kialakulnak ezek a kis bázisok. Ezekre a kis csoportokra építünk az idén is. Nagyon fontosak ezek az alkalmak, mert a gyerekek megismerkednek a Bibliával, a történeteken keresztül kapcsolatba kerülnek a hitélettel. A felkészülés lehetőséget ad arra, hogy megtanuljanak közösségben gondolkodni, közelebb kerülnek egymáshoz, az egyházhoz is. Ezáltal az önismeretük is fejlődik, az Istenképük és világképük is formálódik. Célunk, hogy a legkisebbeket is Krisztushoz vezessük, hogy megmutassunk számukra egy igazi utat, amely segít eligazodni a világban és megtalálni a helyünket.  

Az idei téma Mózes élete. Miért éppen ezt a témát választották?
– Fontos a történet választásánál, hogy az olvasmányos legyen és elgondolkodtató. Ne csak a történetet tanuljuk meg, hanem keressük benne azt, ami a jelenben eligazítást ad. A történetek tanulása közben a tudás csiszolása alatt a Lélek is munkálkodik, a gyerekekben. A felkészítő lelkészek és hitoktatók munkájában is ott a gondviselés lenyomata. Nekünk,  felnőtteknek a felelőssége, hogy erre a pluszra mindig készek legyünk. Válaszolni a gyerekek kérdéseire, ha kell útmutatást is adni, hiszen mi is Isten szeretete által vezéreltek vagyunk, és azt szeretnénk, ha a legkisebbek is ebből valamit megragadnának. Erre az evangéliumok, a Jézus életét bemutató történetek, valamint az Ószövetség történeti könyvei a legalkalmasabbak. Ebben az évben Mózesre esett a választás. Rajta keresztül figyelhetjük, hogyan formálja Isten ma is személyiségünket és hogyan vezet bennünket, választott népét, mint amilyen a református egyház, vagy a magyarság. 

Miként zajlik le a verseny?
– A verseny lebonyolítása nagyon egyszerű. A csoportoknak egy tesztet kell kitölteniük. A helyes válaszokat kell kiválasztaniuk. Emellett egy-egy történetet is el kell mondani, vagy be kell mutatni.  Mindig a szervező egyházközség lelkészének a feladata, hogy kiválassza, mire fekteti a nagyobb hangsúlyt a vetélkedő előkészítésekor. A fontos az, hogy a gyerekek a történetek legapróbb részleteire is odafigyeljenek és  nagyon kreatívak legyenek, valamint tudjanak együttműködni. A lebonyolítás részleteit minden jelentkező időben megkapja, a lelkészi hivatalokon keresztül is lehet érdeklődni. Mindenkit szeretettel várunk a vetélkedőre.

A versenyre maximum ötfős csapatok jelentkezését várják. A felső évfolyam kategóriába tartozó csapatban lehet a fiatalabb korosztályból is részvevő, fordítva viszont nem lehetséges.

Jelentkezési határidő március 31., a határidő után nem fogadnak el jelentkezést. Jelentkezni  Nt. Antala Évánál, nagyölvedi lelkipásztornál lehet a 0905 344 524-es telefonszámon, vagy a prismisantala@mail.t-com.skemailcímen lehet. A szervezők a jelentkezésnél kérik feltüntetni a gyülekezet nevét, melyik kategóriában indul  és hány tagú a csapat.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
Fotó:ipolyvarboplebania.blogspot.com
{iarelatednews articleid=”53031,52605,45639,56446,58834″}