59118

A gömöralmágyi küldöttség, Agócs Gyula polgármester, Agócs Péter iskolaigazgató és Agócs Ildikó igazgatóhelyettes Mravcsik Sándornál, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium (SÁIK) Székhelyintézmény igazgatójánál járt. Látogatásuk célja a testvériskolai kapcsolat létrehozása volt.

Alább Agócs Ildikó beszámolóját olvashatják a január 27-i látogatásról:
“Ellátogattunk a megyeszékhelyi tankerület vezetőjéhez, és részt vettünk a tagintézmény-vezetők értekezletén is. Miután Agócs Péter igazgató bemutatta iskolánkat, és elmondta jövetelünk célját, mind a nyolc tagiskola vezetője tájékoztatott bennünket az együttműködés lehetőségeiről, és megismerhettük az egyes intézmények felépítését és prioritásait.
A testvériskolai kapcsolat magába foglalná a versenyeken, vetélkedőkön, kiállításokon, nemzeti ünnepeinken való kölcsönös részvételt és a hagyományőrzést. Természetesen, a barátság szólna kölcsönös óralátogatásokról és szakmai értekezleteken való tapasztalatcseréről is.
Sőt, az önkormányzat és a Csemadok Almágyi Alapszervezete által szervezett rendezvényeinken is szívesen látjuk új barátainkat.

A tartalmas, értékes délelőttöt a székhelyintézmény, a Gagarin Általános Iskola megtekintésével zártuk.
Első lépésként 2016. február 29-én felső tagozatos diákjaink bekapcsolódnak a SÁIK Petőfi Sándor Tagiskolája által meghirdetett helyesírási versenybe.
Nagy-nagy köszönettel tartozunk Baglyasalja Barátainak Köre alapító tagjának, Szilasi Andrásnak, aki a barátság létrehozásának szülőatyja és a találkozó létrehozója” – írta Agócs Ildikó.

Felvidék.ma