59567

Bátkában, a Rimaszombati járásban a református parókia fűtésrendszerét 6 700 eurós költséggel korszerűsítették. A kiadásokhoz 2 700 euró vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete, a fennmaradó részt a gyülekezet saját forrásából biztosította.

Húsz évvel ezelőtt újult meg a bátkai lelkészlak, beleértve a fűtési rendszert is. A parókia az akkori viszonyok szerint fenntarthatónak ítélt elektromos fűtést kapott. Évek múltával azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ez a fajta fűtés szinte teljes mértékben felemészti az egyházközség éves anyagi bevételét. A parókia lakrészébe később egy fatüzelésű kályha került. Tíz éven keresztül fűtötték ezzel a módszerrel a helyiségeket, jelentős megtakarítást eredményezve az egyházközségnek. A megspórolt pénzt pedig a 19. század elején épült templomuk megújítására fordíthatták. Maradtak azonban helyiségek, amelyeket továbbra is villanyárammal lehetett csak kifűteni.

A parókia, – amely kőből és téglából épült, nincs hőszigetelve és a nyílászárók is 40 évesek, – fenntartási költségei ezért továbbra is nagy terhet rótt a gyülekezetre. Éves szinten mintegy 2700-3000 eurót kellett félretenni a fűtési kiadásokra.
Az egyházközség vezetése végül tervbe vette a fűtés korszerűsítését. Mivel a költségek fedezéséhez nem rendelkeztek elegendő anyagiakkal, ezért az elmúlt évben kérvényt nyújtottak be a gömöri egyházmegye Közgyűléséhez. A 2015. márciusában Tornalján megtartott ülésen az egyházközségek világi és egyházi képviselői úgy döntöttek, támogatják a bátkai parókia fűtésrendszere korszerűsítésére irányuló kérelmét, amelyet az egyházmegye elbírálásra továbbított a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez. Majd a Közalap kuratóriumának ajánlása alapján a Zsinati Tanács végül 2700 euró támogatást hagyott jóvá az egyházközség tervének a megvalósítására.

A fűtésrendszer megújításának a kivitelezésére az elmúlt év őszén került sor. Az egyházközség célja azt volt, hogy a parókia fenntartási költségeit – mindent beleszámítva – évi 1000 euró körül maximalizálják. A megújult fűtésrendszer ugyan még csak néhány hónapja üzemel, de az eddigi tapasztalat azt igazolja, hogy jól döntöttek.

A rendszer alapja egy vegyes tüzelésű kazán, 2000 literes puffertartállyal és a számítógépes vezérlőegységgel kiegészítve, mely a fűtésen túl használati melegvizet is előállít. A kazán napi 4-5 órát üzemel, fűti a lakást, használati melegvizet készít, és  2000 liter 80-85 Celsius fokos meleg vizet állít elő. A rendszer maximális tüzelőanyag igénye éves szinten 12,5 m3 keményfa, ami mintegy hatszáz eurót tesz ki. Éves viszonylatban ez a rendszer 2000 euró költségcsökkenést eredményezhet.
A fűtésrendszer kiépítésének teljes költsége 6688,38 eurót tett ki. A kiadások egy részérhez hozzájárult az egyház Közalapja, de a hívek is szépen adakoztak erre a célra. Számítások szerint a beruházás várható megtérülési ideje 3,5-4  év.
A fűtés költségeinek a csökkentéséhez vezetne az épület hőszigetelése és a nyílászárók cseréje is, de az anyagi lehetőségek hiánya miatt egyelőre ez nem jön számításba – számolt be a felújításról Boros István lelkipásztor.

reformata.sk, Felvidék.ma
Fotó: illusztráció