59445

A 15 évvel ezelőtt alakult Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (JKME) jubileumi évfordulójához érkezett: tizedik alkalommal adják át a város szülöttéről, a nagy mesemondóról elnevezett díjat.

Az eltelt 10 év alatt kiadtak 11 Jókai-díjat, több mint 35 arany díszoklevelet és több mint 25 díszoklevelet. A díj elkerült Magyarországra, Délvidékre, Erdélybe és vannak díjazottak Felvidékről is. A február 20-i ünnepi díjkiosztón kezükbe vehetik a résztvevők az előző év díjazott műveiből készült antológiát is, melyből 2016-ban jelenik meg a kilencedik kötet.

Keszegh Margitot, az egyesület elnökét kértük fel, értékelje a JKME alakulásától eltelt másfél évtizedet, különös tekintettel a Jókai-díj megalakulására.

„A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület munkájáról vaskos krónikák, több tucat megjelent cikk, fénykép, kép-és hanghordozó tanúskodik. 2000-től, az eltelt 15 év alatt több száz szereplő lépett fel az egyesület rendezvényein, s több száz érdeklődő tekintette meg az ünnepi műsorokat, előadásokat, megemlékezéseket. 2012. október 25-én az egyesület EX LIBRIS Díjban részesült. Az eltelt 15 esztendő alatt a következő személyeknek állítottunk emléket a városban: Egressy Béni, Szinnyei József, Kossuth Lajos, az aradi vértanúk, Lenkey János és Török Ignác, Alapy Gyula, Beöthy Zsolt, Damjanich János és Szent István király. Minden évben, Jókai születésének napján, február 18-án a Pápai Jókai Egyesület Társasággal közösen koszorúzzuk meg a Kultúrpalota előtt álló Jókai szobrot. Koszorúval tisztelgünk március 15-én is az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen és megemlékezést tartunk az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án, Komárom város gyásznapján” – összegzi Keszegh Margit az egyesület tevékenységét.

A Jókai-díj megalapításával kapcsolatban így fogalmaz:„Jókai Mór születésnapjának ünnepe kapcsán tíz évvel ezelőtt hagyományt teremtettünk. Azóta minden évben – a születésnapjához legközelebb eső szombaton – a Kultúrpalotában ünnepi műsorral emlékezünk meg névadónkról, ahol előadás hangzik el életéről, a szülővárosához köthető emlékekről és munkásságáról. A Jókai-díj ünnepélyes átadására is ekkor kerül sor a Kultúrpalota dísztermében. A díjnyertes pályamű szerzője Jókai Mór kezének másolatát kapja, melyet Jókai életében a kor egyik legtöbbet foglalkoztatott szobrászművésze, Donáth Gyula készített. A díjjal szeretnénk elérni, hogy Jókai Mór itt legyen velünk szellemében is, mint városunk nagy szülötte.”

A Jókai-díj idei témája a Jókai emlékhelyek és kialakításuk történeti háttere volt. Annak ellenére, hogy számtalanszor megjelent a kiírás a napisajtóban, az elektronikus médiákban itthon és külföldön egyaránt, idén mindössze 3 pályamű érkezett – tudtuk meg. Keszegh Margit azonban kihangsúlyozta, hogy a bírálóbizottság döntése alapján mindhárom mű magas színvonalú, így egyikük megkapja a díjat, ami még persze nem publikus, február 20-án kerül ünnepélyesen kihirdetésre.

A nagy történelmi múlttal rendelkező Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület eszmeiségét és hagyományait kívánja folytatni a 2000-ben alakult, azonos nevű egyesület. Keszegh Margit következőképpen foglalja össze az egyesület célkitűzéseit:

„Mi, komáromiak, úgy érzem, talán adósai vagyunk városunknak. Többször elégedetlenkedünk, gyakran azt várjuk, hogy a dolgok maguktól megtörténjenek, a problémák maguktól megoldódjanak. Intés és tanulság: ne várjunk, cselekedjünk és örüljünk az eredményeknek, a közös munkának!” – figyelmeztet.

„Adósságunkat igyekeztünk tehát törleszteni az elmúlt 15 esztendőben, s talán nem tűnik nagyképűen, ha kijelentem, hogy eredményesen. Magunk erejéből, közös munkával, nem hangoskodva, következetesen, tisztelve és követve az utat, melyet a nagy elődök 1911-ben, az induláskor kijelöltek. Az eltelt idő igazolta, hogy az újraindítás jó döntés volt. Rendezvények sora, találkozások, emléktáblák, az aradi vértanúk emlékoszlopa, a Szent István-szobor már a mi közös munkánk gyümölcsei” – sorolja az egyesület elnöke. „Alapy Gyula 1931-ben, a húszéves évforduló alkalmából azt hangsúlyozta ki, hogy a Jókai Egyesület nem a jelennek, hanem a jövőnek dolgozott. És milyen igaza lett. Még most, 2016-ban is meríthetünk az elődök munkájából, eredményeikből. A Jókai Egyesület 15 éve újra él, újra szolgálja Komárom város kultúráját szerető közönségét a jelenben, hogy itt lehessünk a jövőben is. Elődeink nyomdokain haladva kitartó elszántsággal törekszünk arra, hogy városunk értékeit megőrizzük, hagyományait ápoljuk és továbbörökítsük. Szeretnénk átadni az utódoknak mindazt, amit elődeiktől tanultunk, amit fontosnak tartunk, ami még érték” – magyarázza Keszegh Margit.

A tavalyi Jókai Mór Emlékév kapcsán elmondta, hogy a városi televízió jóvoltából több részből álló kisfilmsorozat készült el, melyben bemutatásra kerültek a komáromi Jókai-emlékhelyek. A kisfilmeket, melyekben megszólal Kustyán Ilona és Mácza Mihály is, 2015 szeptemberében kezdte sugározni a városi televízió s hetente jelentkezett új résszel. A kisfilmekből DVD készült, melyeket eljuttattak a város iskoláiba és megajándékozzák az idei sikeres pályázókat is.

Az Emlékév záró rendezvénye a Duna Menti Múzeummal és a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal együtt szervezett szimpózium volt. Az előadók szakmai kutatásaik legújabb eredményeit ismertették. A szimpózium keretén belül a Kultúrpalotában került sor a „Napi Jókai” című kiállítás megnyitására. Erről így nyilatkozik: „Porpáczy Zoltán tervezőgrafikus plakátjai azzal a céllal készültek, hogy Jókai Mór születésének 190. évfordulóján a művészi plakát műfajának segítségével újra népszerűvé tegye Jókai műveit, egyben felhívja a figyelmet az író ma már régiesnek tűnő nyelvi megfogalmazásainak szépségére és kimeríthetetlen gazdagságára. A kiállítás már csak e hónap végéig látható a Kultúrpalotában. Azon dolgozunk, hogy máshol is bemutatásra kerüljön, keressük az érdeklődőket”.

Végezetül az egyesület munkáját segítő civil szervezetekről elmondja: „Egyesületünk szorosan együttműködik a város többi civilszervezetével és együttmunkálkodásunkat igyekszünk szorosabbra kötni magyarországi civilszervezetekkel is. A határ már nem akadály, a kultúra szabadon szárnyalhat és a kultúrát szerető emberek szabadon látogathatják a rendezvényeket, lehetőség nyílik tehát a közös munkára. Elmondhatjuk, hogy sikerült több közös rendezvényt szervezni, együtt gondolkodni a város kulturális életének gazdagabbá tételében, erősítve ezzel is magyar közösségünket. Az, hogy Komáromban ez így van, továbbra is erősíti a hitet, hogy mi nem a csüggedés népe vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a tenni akarás, a bizakodás népe, hogy megmaradjunk! Megmaradjunk itt, szülőföldünkön, a Felvidéken magyarnak!”

A Jókai-díj eddigi díjazottjai és a meghirdetett témák:

Dr. Pruzsinszky Sándor – Budapest, 2007. Téma: Jókai Mór és szülővárosa, Komárom.
Cegléd József Kázmér – Nagyoroszi, 2008. Téma: Esterházy János, a nemzet mártírja.
Kuczman Erika Rozália – Budapest és Tarics Péter – Révkomárom, 2009. Téma: Beöthy Zsolt, az irodalomtörténész, a közéleti személyiség.
Berecz Ágnes Gabriella – Budapest, 2010. Téma: id. Szinnyei József, a legnagyobb magyar bibliográfus
Dr. Zagorec-Csuka Judit – Lendva, 2011. Téma:Széchenyi István, a nemzet lámpása
Fazekas István – Százhalombatta, 2012. Téma: Jókai hírlapjai
Jónás Ágnes – Budapest, 2013. Téma: A magyar táj Jókai írásaiban
Vajkai Katalin – Ekel, 2014. Téma: Jókai Mór és Petőfi Sándor barátsága
Böjthe Pál – Kolozsvár, 2015. Téma: A kiegyezés és a századforduló kora Jókai írásaiban.

Szalai Erika, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”59101,53303,51972,51889,46215,44255,44138″}