59335

A lévai Reviczky Társulás február 1-jén tartotta rendes évi közgyűlését. A társulás közgyűlését megtisztelte jelenlétével Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért Igazgatója is.

A közgyűlés Reviczky Gyula Szeresd hazádat című versével kezdődött, melyet Kertész Csilla, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa előadásában hallhattak a résztvevők. Ezt követően Wirth, Jenő, a Reviczky Társulás elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, külön köszöntve Pogány Erzsébetet a SZAKC igazgatóját. Majd ismertette a programot, és felkérte Péter Józsefet a közgyűlés levezetésére.
A tagok egyhangúan megszavazták a közgyűlés programját, és megválasztotta a munkaelnökség, a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjait, valamint a javasló bizottság tagjait is.

A tagok megválasztása után Schefffer Frigyes pénztáros pénzügyi és könyvelői jelentése következett, melyben ismertette a Reviczky Társulás pénzügyi helyzetét, a múlt év kiadásait és bevételeit. A pénztári jelentést követően az ellenőri beszámoló következett, melyet az ellenőrző bizottság elnöke, Krajčik László ismertetett. Elmondta a szúrópróba-szerűen végzett vizsgálatok során mindent rendben találtak, a társulás, alapszabályával összhangban végezte munkáját.

Wirth Jenő az elnöki beszámolóban bemutatta a kiindulási, valamint az év közben bővített stratégiákat. A szakmai részben elsőként az infrastrukturális fejlesztésekről esett szó, melyeket Urbán Zoltán infrastruktúráért felelős alelnök ismertetett a résztvevőkkel. Ezután az egyes szakosztályok vezetőinek beszámolójára került sor.

Fényképes prezentációk formájában adott számot a Léva és vidéke Helytörténeti-, a Zenei-, illetve az Irodalmi szakosztály vezetője az elmúlt esztendő során végzett munkáról. A szakosztályok beszámolója után Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának elnökének felszólalása következett a Reviczky Könyvesbolt tevékenységről, majd Péter József projektmenedzser beszámolójából a jelenlévők megismerhették, hogy a ház milyen kiállításoknak adott otthont az elmúlt egy évben. A szakmai beszámolókat követően Wirth Jenő ismertette a Reviczky Társulás egyéb tevékenységi területeit. Röviden, néhány fénykép kivetítésével ismertette a Reviczky Házban a második évben nagy sikerrel zajló magyar nyelvtanfolyamot, melyet szlovák anyanyelvű barátainknak hirdetett meg 2014-ben első ízben a társulás. 2015 szeptemberétől a nagy sikernek köszönhetően már 3 csoport indulhatott.

Kitért a „Mi magunk” projektre is, mely révén „Beszélünk magyarul” feliratú matricák kerültek kihelyezésre a város azon boltjaiban, melyekben a személyzet magyarul tudja kiszolgálni a vevőket. Wirth Jenő beszámolt a Léva és Vidéke Célalap munkájáról is. A következőkben a Szövetség a Közös Célokért-SZAKC partneri tevékenységet mutatta be, felsorolva azon rendezvényeket, amelyeken az év során képviselte a Reviczky Társulást.

Az elnök a beszámolójában kitért a külső kapcsolatokra is, és felvázolta a tagság előtt milyen rendezvényeken volt jelen képviselet személyében a Reviczky Társulás.

Wirth Jenő az elnöki beszámoló végén kitért arra, hogy mi az, amit sikerült a 2015-ös esztendőben a megfogalmazott célokból megvalósítani, azokra is, melyeket nem sikerült, illetve ismertette a 2016-os esztendőre tervezett főbb feladatokat. Cél, hogy minden lévai magyar szervezet és intézmény megtalálja az őszinte együttműködés eddig nem teljesen kiaknázott lehetőségeit, valamint szeretnének egyenrangú partneri kapcsolatot kiépíteni az önkormányzattal, érdemben szerepelni a város kulturális koncepciójában.

Az elnöki beszámolót a tagság lelkes tapssal jutalmazta, majd szót kért a jelenlévő vendégek közül a Szövetség a Közös Célokért igazgató asszonya, Pogány Erzsébet. Felszólalásában megköszönte a Reviczky Társulás eddig végzett munkáját, és elmondta, hogy bízik a jövőben is a sikeres együttműködésben, hiszen a Reviczky Társulás a SZAKC egyik tagszervezete. Példaértékű, ahogyan a lévai közösség érdekében tevékenykednek. Köszönetet mondott azért is, hogy a Felvidék.ma olvasóit is rendszeresen tájékoztatják  a házban zajló gazdag tevékenységről, sokszínű eseményekről. Pogány Erzsébet szavait a társulás nevében Wirth Jenő elnök köszönte meg, és elmondta igyekeznek a továbbiakban is jó kapcsolatot ápolni a SZAKC-cal.

Ezután felolvasta Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatójának, illetve Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagjának, az Esterházy Emlékbizottság elnökének üdvözlő levelét. “Intézetünk azon dolgozik, hogy nemzetegyesítést szolgáló, határokon átívelő együttműködésekre minél több magyarországi tagállami uniós fejlesztési forrás felhasználására kerülhessen sor a következő években. Bízom benne, hogy az előttünk álló esztendőben már konkrét projektekben lehetünk partnerek a Léván és környékén élő magyar közösség szülőföldön maradásának és boldogulásának érdekében.”- írta többek közt Molnár György.
Martényi Árpád a következőképpen fogalmazott: “Mai közgyűlésükön a Rákóczi Szövetség nevében baráti szeretettel üdvözöljük Önöket! Köszönjük a meghívásukat, ugyanakkor elnézésüket is kérjük, hogy egyéb elfoglaltságaink miatt nem tudunk Önökkel ünnepelni.
A közgyűlés egy civil szervezet életében mindig ünnep. Ilyenkor összejön a tagság, hogy áttekintse az elvégzett munkát és a jövő terveit, megerősítse a vezetést a közös célokért végzendő munkában.
Mi is figyelemmel kísérjük a Reviczky Társulás mindennapi munkáját. Örömmel látjuk, hogy szervezett munkájuk kiterjed a közösségi élet minden területére, hogy rendezvényeik és összejöveteleik a lévai magyar közösség megmaradását szolgálják. A tavalyi, január 30-i közgyűlésükön Horváthné Kmoskó Mária erősítette kapcsolatainkat, és június 5-én a Pozsonyi Magyar Galéria Esterházy János emlékkiállítását is együtt nyithattuk meg. Munkájuk elismerésének tudhatjuk azt a tényt is, hogy 2015-ben az Esterházy emlékérmet a Reviczky Társulás vehette át március 8-án Budapesten. Ez az elismerés azt a közösséget illeti, amely a kisebbségbe került magyar közösségek megmaradásáért Esterházy János szellemében cselekszik. Önök a maguk területén ezt cselekedték. Ezúton is újra gratulálunk és további közösségerősítő munkára sarkalljuk Önöket.
A díjak és elismerések azonban nem csupán az elvégzett munkára vonatkoznak, hanem a jövőbe is mutatnak, új feladatokat állítanak a közösség és vezetőik elé. Most, túl azon, hogy civil szervezetük ezévi terveit kell megfogalmazniuk, van egy másik, fontos feladatuk. Talán a közös jövőnket, de az önökét leginkább meghatározó feladatunk! A március 5-i választásokon parlamenti képviselethez kell juttatni a magyar érdeket határozottan vállaló szervezetet! Menjenek el szavazni, erre ösztönözzék rokonaikat, barátaikat és ismerőseiket is! És amikor a szavazófülkében kezükbe fogják a tollat, akkor a felvidéki magyar közösség érdeke lebegjen a szemük előtt és bátran hallgassanak a szívükre! Van amikor a szív erősebb az észnél! Ez most megmaradásunk legfontosabb feladata!”

Wirth Jenő a megható sorok felolvasása után beszámolt arról is, hogy telefonon Grendel Lajos tiszteletbeli tag, illetve Haraszti Attila, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője is üdvözölte a közgyűlés résztvevőit.

A zárszóban a társulás elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is sok közös sikerben lesz része a társulásnak. A közgyűlés zárásaként a jelenlévők közösen elmondták a Házi Áldást:

„ Hol hit, ott szeretet,hol szeretet, ott béke,
hol béke, ott áldás,hol áldás, ott Isten,
hol Isten, ott szükség nincsen.”

További képek megtekinthetők a társulás közösségi oldalán ITT>>>

Ivkovič Péter, Kertész Csilla, Felvidék.ma
A közgyűlés tagjai szavaznakFolyik az évértékelésPogány Erzsébet szólal fel
{iarelatednews articleid=”59048,57831,54058,52272,51572,51527″}