(…)Keresztény vallásunk tanítja a felebaráti szeretetet és a jócselekedetek fontosságát. De mindezt nem saját kárunkra kell cselekedni. A szegényt és ártatlant, igen, segítenünk kell minden eszközzel, de figyelnünk kell a közösségünk szellemi és fizikai javainak megőrzésére is.

Egy évvel ezelőtt még egész Európa a magyar miniszterelnököt támadta és szerették volna megbüntetni, kirekeszteni. Mára nagyot fordult a kocka, az ítélkezőkből áldozatok lettek. Szomorú azonban, hogy ezt saját balgaságuknak köszönhetően kellett megérezniük a nyugati országoknak.

A terroristáknak egyértelmű a céljuk. Félelmet kelteni és megdönteni a keresztény Európát, instabil rendszereket kreálni. A félelmet el kell utasítanunk, de ehhez mindenkire szükség van. Böjte Csaba írja: „Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van. A bizalom, a remény, a hit, az van Istentől. Isten lelke a szeretet, a bizalom, a hit, a kibontakozás, a győzelem lelke.” Mi, mindannyian tehetünk azért, hogy a győzelem lelke diadalmaskodjon. Csupán oda kell figyelnünk egymásra és teret kell adnunk azoknak, akik erre képesek.

Európa védelmezőivé avatott bennünket a világtörténelem, hiszen évszázadokon keresztül a magyar nép védte vére hullásával az öreg kontinenst. Védelmezni és felkarolni a gyengét, az elesettet nemes tett, amelyre a mai korban is szükség van. Európának is szüksége van rá. (…)

Karaffa Attila: A vén Európa