59932n

(Az MKP nyilatkozatával frissítve) Az M1 televízió Ma délelőtt adásának stúdióvendége volt Berényi József, az MKP volt elnöke, aki értékelte a választások eredményét, és nyilatkozott az MKP előtt álló feladatokról is.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, miután a Magyar Közösség Pártja nem jutott a parlamentbe, Berényi József az elnökség ülésén lemondott pártelnöki tisztségéről. „A politikai kultúra így kívánja, június 11-én új elnököt választunk” – mondta Berényi, hozzátette, ő nem indul ezért az elnöki tisztségért, viszont továbbra is az MKP elnökségén belül kívánja folytatni politikai tevékenységét. Úgy látja, az MKP-n belül több olyan személy van, aki alkalmas a párt vezetésére.

Azt, hogy az MKP nem jutott be a parlamentbe, Berényi József szerint a felvidéki magyarság politikai megosztottságában látja, amely még 2007-ben kezdődött, mikor Bugár Bélát leváltották pártelnöki tisztségéből. Bugár ezt követően otthagyta az MKP-t és létrehozta a Most-Híd pártot. Berényi szerint Bugárban emiatt egyfajta személyes bosszú is van az MKP-val szemben.  „Jó lenne már fátylat borítani a múltra. A megosztottság miatt sokan otthon maradtak. A Most-Híd sok magyar szavazatot veszített, de ezeket nem sikerült megszereznünk, nem tudtuk áthozni  hozzánk a csalódottak szavazatát” – mondta Berényi József. Hozzátette, a  Most-Hidat a szlovák szavazók bevitték a parlamentbe.

A jelenlegi szlovákiai politikai helyzet a magyarok szempontjából is nagyon rossz, hiszen visszajutott a törvényhozásba a Szlovák Nemzeti Párt, sőt, Kotleba pártja is bejutott. Ez utóbbi ugyan elsősorban a roma közösséget helyezi „célpontjába”, de a magyarok sem várhatnak semmi jót tőle. Ezzel szemben a 150 fős parlamentben mindössze hét magyar képviselőt juttatott be a Most-Híd, ennyi mandátummal nem lehet hatékonyan képviselni a Szlovákiában élő magyarság érdekeit. „Patthelyzet van, belső erők feszítik majd a kormánykoalíciót, előrehozott választásokra lehet számítani” – mondta..

Berényi József megköszönte az MKP-ra leadott több mint 100 ezer szavazatot. „Ez kötelez bennünket, folytatni kell a munkát, és folytatni is fogjuk – alázattal, tisztelettel.”– mondta Berényi József.

Nyilatkozat: Az MKP szorgalmazza a közös fellépést

A Magyar Közösség Pártja hétfői (március 7.) országos elnökségi ülésén értékelte a parlamenti választáson elért eredményeket. Egyúttal megköszönte minden választópolgárnak a pártra leadott szavazatát. A kampány során végzett szívós munka ellenére nem sikerült parlamenti képviseletet elérnie. A magyarok lakta járásokban a részvétel alacsonyabb volt, mint máshol. Ennek fő oka, hogy a megosztottság politikája passzívvá teszi a magyar választók egy részét. Az üzenet tehát az, hogy a választók egyetlen, a szlovákiai magyar politikai és társadalmi érdekképviseletet kínáló listáról szeretnék kiválasztani az ő érdekeikért kiálló képviselőket. Ennek megvalósítása érdekében az MKP kész tárgyalóasztalhoz ülni a releváns partnerekkel.
A március 5-ei választáson az MKP szinte ugyanannyi szavazatot kapott, mint négy éve. A statisztikai adatokból ugyanakkor kitűnik, hogy a legtöbb magyar szavazatot éppen az MKP kapta.  Ezt jelentős eredményként értékeli, ugyanis meg tudta tartani támogatói bázisát. Komoly felelősséget érez a felvidéki magyarság sorsa további alakulásáért. A 105 ezer szavazat is erre kötelezi. Ezért tovább folytatja a küzdelmet a közösség megmaradása és gyarapodása érdekében, kiemelt hangsúlyt helyez az összefogás elérésére.

Mivel nem sikerült a parlamenti küszöb átlépése, Berényi József az elnökségi ülésen a politikai kultúra és tisztesség kívánalmainak eleget téve lemondott pártelnöki tisztségéről. Az elnökség köszönetét fejezte ki elvégzett munkájáért, majd a döntést tudomásul vette. Az MKP Alapszabálya értelmébe az OT elnöke, Szigeti László veszi át az elnöki teendők ellátását. Az OE többi tagja a stabilitás és folytonosság megőrzése érdekében a soron következő országos kongresszusig tisztségben marad.
Az elnökség felvázolta a közeljövőben elvégzendő feladatokat: április 2-ára tűzte ki az MKP Országos Tanácsa ülését, amely elemzi majd a parlamenti választás eredményeit, és az OE javaslata alapján döntést hoz az általános tisztújításról s a tisztújító országos konferencia összehívásáról (az OE június 11-i időpontot javasolt). Az országos konferenciát április és május folyamán helyi, illetve járási tisztújító közgyűlések előzik meg.

Az MKP Országos Elnöksége végezetül megállapítja, hogy a magyar közösség és Dél-Szlovákia szempontjából a parlamenti választás nehéz helyzetet teremtett. A szlovák parlamentben az SNS és Kotleba pártja jelenlétével megerősödött a többségi nacionalizmus, továbbá ismét csökkent a magyar képviselők száma. Ilyen feltételek mellett a magyar érdekérvényesítés rendkívül nehézzé vált. Várható, hogy a túlságosan sokszínű parlament miatt előrehozott választás lesz. Közös felelősségünk, hogy ebből a felvidéki magyarság és Dél-Szlovákia már megerősödve kerüljön ki.

Az MKP sajtóosztálya

Felvidék.ma, on
{iarelatednews articleid=”59928,59897″}