Ezzel a címmel jelent meg nemrégiben Magyarországon a második világháború utáni lakosságmozgásokkal foglalkozó, hiánypótló könyv. A kötet szerzője az ismert mezőberényi történész, Dr. Kugler József, aki nem sokkal a könyv megjelenése után, idén januárban hunyt el.

A Berényiek voltak, berényiek lettek című könyv alcíme pontosan megjelöli a témát: A 2. világháború utáni migrációs változások (németek kitelepítése, csehszlovák-magyar lakosságcsere) emlékezete. A mű különlegességét az adja, hogy egyedi, személyes nézőpontból vizsgálja és mutatja be Mezőberény német lakosainak háború utáni elűzését, a település szlovák nemzetiségű lakóinak Csehszlovákiába történő kivándorlását és a felvidékről – zömében Gútáról – erőszakkal az alföldi kisvárosba kitelepített magyarok történetét.

Körösi Mihály mezőberényi helytörténész, a könyv szerkesztője úgy fogalmaz: „A könyv azért egyedi, mert megszólalnak benne az egykori érintettek, akik elmesélik az életüket a gyermekkoruktól kezdve, és beszámolnak a kitelepítésekről, valamint az azt követő évtizedek kollektív és személyes történéseiről is.”

A kötet bemutatja a háború utáni félelem légkörét, amikor sokan tartottak a gyakran alaptalan vádakban testet öltő megtorlástól. Ennek kapcsán megszólal például a kiadványban egy Mezőberényből Gútára áttelepült szlovák, akire ráfogták, hogy otthon megrongálta a Körös gátjánál található telefonvezetéket. Körösi Mihály beszámolója szerint az elüldözöttek mellett akadtak olyanok is, akik korábban részt vettek valamelyik szélsőjobboldali mozgalom tevékenységében, és az erre vonatkozó felelősségre vonástól való félelem miatt hagyták el Magyarországot. A háború után a Csehszlovák állam megbízott agitátorai járták Békés megye szlovákok lakta településeit és különböző, részben anyagi, részben más jellegű csábító ígéretekkel próbálták rávenni őket az áttelepülésre – „Ha kijössz, hazahozzuk a testvéredet a hadifogságból.”

A Berényiek voltak, berényiek lettek című munka előszavában a szerkesztő összegezve így fogalmaz: „Az olvasó elé tárt élettörténetek ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy sommásan megítélni – akármelyik távozó vagy érkező csoport résztvevőit – a migrációs folyamatban való részvételért vagy éppen az abból való kimaradásért, nem szerencsés. Hiszen az interjúkból is jól érzékelhető, hogy ahány ember, ahány család, annyiféle mozgatórugó, sors rajzolódik elénk a menni vagy maradni – akár kényszerű, akár önkéntes – elhatározás kérdésével kapcsolatban.”

A könyv tavaszra tervezett felvidéki bemutatója a Mezőberényhez ezer szállal kötődő Gútán lesz.