2015-ben minden eddiginél több, huszonnégy, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családnak nyújtott anyagi segítséget a Carissimi Nonprofit Alap. A támogatást külföldi és itthoni gyógykezelésre, rehabilitációra és gyógyászati segédeszközökre fordíthatták az érintettek. Hozzájárultak fogyatékos gyermeket nevelő családok nyári táborának és két szakember továbbképzésének költségeihez is.

„Rendezvényeket szervezünk fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és szüleik számára, s felhívjuk a figyelmet az érintettek helyzetére. Társszervezői voltunk az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának. Meghívásunkra a budapesti De juRe Alapítvány munkatársai önkéntesképző tréninget tartottak az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium tanulóinak. Meghívtuk a budapesti NEO Magyar Segítőkutya Egyesület önkéntes munkatársait is, ők érzékenyítő tréninget tartottak a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskolában s a Diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskolában és Óvodában. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének közreműködésével kérdőíves felmérést végeztünk a fogyatékos, illetve egészségkárosodott gyermeket nevelő szlovákiai magyar családok helyzetéről. A kutatás eredményéről honlapunkon olvashatnak. A Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában tavaly is megjelentettük kéthavi lapunkat, a Carissimit. Valamennyi szám letölthető honlapunkról, ahol egyéb hasznos információkat is találhatnak szervezetünkről. Jelen vagyunk a Facebook közösségi hálón” – tájékoztatta a Felvidék.Ma-t Tóth Erika, az alap elnöke.

A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet. Munkájukat támogatóiknak, az Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának, a Bethlen Gábor Alapnak, a Családláncnak, a Magyarország pozsonyi nagykövetségének, a Pozsonyi Magyar Intézetnek, az OTP Banka Slovensko intézménynek, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek, a TriGranitnak, a Human International Polgári Társulásnak valamint magánszemélyek adományai és adófelajánlásainak köszönhetően tudják elvégezni.

„Köszönjük a segítséget, és kérünk mindenkit, aki teheti, hogy idén is ajánlja fel adója két (ha önkéntes munkát végez, három) százalékát szervezetünk, ezáltal a fogyatékossággal élő gyermekek javára, s javasolja ezt másoknak is” – fogalmazott az alap vezetője.

A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfelelő részébe írják be a Carissimi adatait: IČO: 31821910; právna forma: neinvestičný fond; obchodné meno/názov: Carissimi n. f.; sídlo-ulica: Nám. 1. mája; číslo: 10-12; PSČ: 81106; obec: Bratislava.

Az alkalmazottak töltsék ki a honlapunkon megtalálható nyilatkozatot, és az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti ki) együtt április 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba. Az adóhivatal címét megkereshetik az interneten.