Csak a szülők menthetik meg a magyar iskolákat. Nem először, és sajnos nem utoljára hallottam ezt egy falu polgármesterétől, képviselőjétől. A tavalyi évben nagy megdöbbenésemre azért zárt be a taksonyi magyar iskola, mert a szülők úgy határoztak, inkább Galántára viszik a gyermeküket iskolába.

A 2016-17-es tanév áprilisban lesznek az iskolai beíratások. Évek óta aggódva figyeljük, vajon hány gyermek kezdi meg a magyar iskolákban a tanévet. Aggodalmunk jogos, hiszen a szlovák közoktatási törvény előírja a minimális osztálylétszámokat, hiába fogalmaztunk meg kritikát a jogszabállyal szemben, és tüntettünk a civil szervezetekkel és a politikai közszereplőkkel karöltve. Hiába írt róla a sajtó, a törvény maradt. De valami mégiscsak változott! A minisztérium rendeletben tette közzé: nem zárnak be egy iskolát sem, ha a fenntartó hajlandó azt működtetni, finanszírozni. Egy csatát megnyertünk. Ennek ellenére, nyertesként is sok helyütt mi magunk tűzzük ki a zászlónk helyére a fehér lobogót.

A Magyar Közösség Pártja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével kidolgozott egy szakmai anyagot, a magyar állam pedig ígéretet tett a segítségre, hogy ne kelljen bezárni az iskolákat. De rossz hírem van: ennek ellenére sem tudjuk az összes magyar intézményünket megmenteni.

Jogosan merül fel a kérdés: miért? A bevezetőben a taksonyi iskola példáját hoztam fel, de másokat is megemlíthettem volna. Az a gond, hogy sok ilyen település van. Tavaly az egyik polgármester azzal dicsekedett, hogy az akkor négy(!) gyermekkel működő iskolában 2016 szeptemberétől megoldódik a tartós létszámhiány, hiszen három elsős lesz, az azt követő tanévben pedig már négy. A helyzet nagyot fordult azóta, hiába a magyarországi segítség és a polgármester jóakarata. A falu vezetője elpanaszolta, hogy három elsős lenne ugyan, de valószínűleg nem lesz egy sem, mert a szülők a járási székhely magyar iskolájába viszik gyermeküket. Hiába küzdött évekig 4-5 gyermekkel a kisiskola létéért, mire megoldódna a gyermekhiány, a szülők döntenek egy másik intézmény mellett. Így lesz valóság egy falu polgármesterének rémálmából. A járási székhely iskolájának igazgatója pedig nem mondja, hogy: Hölgyem, uram, nem akarják megmenteni a falu iskoláját? Miért nem oda íratják gyermeküket?

A húsvét közeledtével még inkább érzem a döntés súlyosságát. A keresztény világ a feltámadást ünnepli, a magyarság pedig lemond iskoláiról, a magyar feltámadásba vetett hitünkről.