60085

(Frissítve) A héten 726 szlovákiai középiskola összesen 45 358 diákja tett írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelvből március 18-án 1 858 diák tett érettségi vizsgát.
Az írásbeli érettségi vizsgák kedden, március 15-én kezdődtek, és péntekig tartottak. Az előző évhez képest változásnak számít, hogy a diákoknak több idő állt rendelkezésükre a tesztfeladatok megoldására.

A szlovák Nemzeti Közoktatási és Mérési Intézet (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, NÚCEM) összesen 17 teszttípust készített a diákok számára az egyes tantárgyak és szintek szerint, s egyben 15-féle hanganyagot az idegen nyelvi érettségi vizsgákra.

Az érettségi vizsga írásbeli része március 15-én (kedden) a szlovák nyelvvel és irodalommal vette kezdetét. Március 16-án (szerdán) a kötelező idegen nyelvi érettségi tesztek következtek, majd március 17-én (csütörtökön) a matematika került sorra. Március 18-án (pénteken) a magyar (vagy ukrán) tanítási nyelvű iskolákon a magyar nyelv és irodalom (avagy ukrán nyelv és irodalom) zárta az érettségi vizsgahetet.

Az ország 726 középiskolájában összesen 45 358 diák vágott neki az első komoly próbatételnek számító írásbeli érettséginek. A legtöbb diák (42 600) a szlovák nyelv és irodalom vizsgára jelentkezett. Idén magyar nyelvből és irodalomból összesen 1 858 diák tett érettségi vizsgát (ukrán nyelvből és irodalomból 21 diák). A magyar tanítási nyelvű középiskolákon a kötelező érettségi vizsgákon szlovák nyelvből és irodalomból összesen 1 864 diák vett részt. A matematikát 6 790 érettségiző diák választotta.

A szóbeli érettségi vizsgákra 2016. május 23-tól 2016. június 10-ig kerül sor.

Az idegen nyelvek közül érettségi tantárgyként a diákok nagy része az angol nyelvet választotta (37 052 diák), ezt követi a német nyelv (5 626 diák), a harmadik helyet pedig az orosz nyelv foglalja el (861 diák). Az idegen nyelvek közül az olasz nyelvet választotta a legkevesebb diák (összesen 7 érettségiző).

Körülbelül 150 iskolában került sor az elektronikus tesztelésre, azonban a diákok és az iskolák pontos száma csak az adott vizsga napján válik ismertté, mivel a vizsgának ezt a formáját a diákok közvetlenül annak időpontja előtt is választhatják.

Az előző évi érettségihez képest változásnak számított a szlovák, magyar, valamint ukrán nyelv és irodalom tesztek megoldási idejének meghosszabbítása, mégpedig 90 percről 100 percre. Ugyancsak több idő jutott a teszt megírására matematikából is, itt 120 perc helyett már 150 perc állt a diákok rendelkezésére.

A 2015/2016-es immár a tizenkettedik olyan tanévnek számít, amikor is az érettségi vizsgák extern (külső) részére, és az intern (belső) részéhez tartozó írásbeli munkára is sor került. Az extern résznél teszteket írtak a diákok az egyes tantárgyakból, míg az intern rész írásbeli formájának esetében az érettségizőknek fogalmazást kellett írniuk a központilag megadott téma alapján.

Az érettségizők május 4-re várhatják érettségi vizsgáik első részének eredményeit, amikor is a NÚCEM elektronikus formában bocsátja az iskolák rendelkezésére azokat. Legkésőbb május 6-ig nyomtatott formában is megérkeznek az egyes iskolákra az érettségi vizsgák eredményei.

TASR/Radi Anita, Felvidék.ma