60128 1

Hetvennégy esztendő elmúltával – a kommunista diktatúra évein túllendülve – nagy örömmel rendezték meg március 8-a és 13-a között Nagysalló, Málas és Barsendréd községekben azt a missziót, mely a katolikus keresztény hit újonani meghirdetését, a keresztény hitre való meghívást célozta meg.

Kétségkívül, a modern kor emberének is egyetlen vonatkoztatási pontja maradt, Jézus Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Most új lehetősége adódott a nagysallói plébánia minden lakójának, hogy döntsön Krisztus mellett, és létét érintő mélységben élje meg azt a hitet, amelyet Isten hintett el szívében. Nagysallóban és környékén minden család meghívást kapott erre az eseményre. A hívők segítségével több mint 1400 család lett levél formájában megszólítva, amelyhez programfüzetet is csatoltak a szervezők. Az Isteni Ige Társasága (verbita rend) szerzetesei által vezetett misszió arra szólított fel községekben minden jóakaratú embert, hogy nyissák meg szívüket a keresztény hit befogadására. Ezt az örökséget – mint lelki gazdagságot – hordozza és hirdeti Krisztus Egyháza saját kezdetétől fogva.

A program szervezésekor figyelembe vették, hogy nem szorítkozhatnak csupán a templom falai közé, annak ellenére, hogy a templomban történő esemény csúcsa, legmélyebb forrása és célja keresztény életünknek. Így a templomokban megtartott lelki programok (szentgyónás, szentmise, imádságok, előadások) mellett a program része volt pl. az utcai evangelizáció is. Ez nagyszerű lehetőség volt arra, hogy a szeretet gesztusával személyesen is megszólítsák az utca emberét. Egy-egy találkozás alkalmával hívő fiatalok tanúságtétele buzdította a jelenlévőket. Nagyon gazdagító volt Jakubecz Márta, felvidéki katolikus írónő könyvbemutatója is. A szerzetes atyák meglátogatták az iskolákat, szintén ellátogattak a helyi idősek otthonába és olyan családokba, ahol idősek és betegek élnek. A magyar és szlovák provincia két-két szerzetesének azonban volt lehetősége találkozni a gyermekekkel és fiatalokkal is, úgy a templomban mint a plébánián.

„Az imádsággal átitatott készülődés és a misszió napjai után azon fáradozunk, hogy Krisztus evangéliumának üzenete a továbbiakban is minél több ember életét megérintse, és a hit iránt komoly döntés fogalmazódjék meg az itt élő emberekben. Azt tapasztaltam, hogy a Krisztus-hívők közössége számára a misszió kiváló lehetőség volt arra, hogy tudatosítsák annak értékét, amit Krisztustól a hit és a keresztség révén kaptak” – mondta Fóthy Zoltán, nagysallói plébános.

FZ, Felvidék.ma
Fotó: Fóthy Zoltán, Lévai Szent László Kör
60128 260128 3