reformatus05-400

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és főgondnoka körlevélben fordult a gyülekezetekhez a közelgő választásokkal kapcsolatban.

A Ft. Fazekas László püspök úr és a Fekete Vince főgondnok úr által jegyzett körlevelet felolvasták a február 28-i Istentiszteleteken. Alább ezt változtatás nélkül tesszük közzé:

„Március 5-én a szavazóurnák elé járulhatunk, hogy leadjuk szavazatunkat és újabb négy esztendőre összeálljon országunkban a 150-tagú parlament, amely dönt, törvényeket alkot, felelősséget hordoz. A legfontosabb mindezek mellett az, hogy az ország állampolgárainak megfelelő és biztonságos életkörülményeket teremtsen.

Hisszük, hogy a biztonságos és megfelelő életkörülmények akkor alakulnak ki, ha tiszteletben vannak tartva azok a jogok az értékek, amelyek meghatározói egy nép, egy nemzet önazonosságának, boldogulásának és életének. Ha meg van a szabadság, ha fontos a közösség megtartó ereje, ha fontos a nyelv, a kultúra, az oktatásügy és élhető a társadalom. Ekkor tud lojális lenni az egyik ember a másikhoz, egyik nép a másikkal szemben, mert nem kell aggódnia és féltenie azt, ami drága számára. Hanem megkülönböztetés nélkül, méltó módon tudja megélni a mindennapokat.

Épp ezért 2016. március 5-én, a választások napján közömbösség, felelőtlenség, vagy kényelem miatt ne adjuk át a mi döntési és számonkérési lehetőségünket másoknak az elkövetkező 4 évre vonatkozóan. Hanem járjunk el teljes keresztyéni felelősséggel. Menjünk el és adjuk le szavazatunkat arra a pártra és jelöltekre, akikről tudjuk, hogy a fent említettek számukra fontosak. Sőt, a jelöltek sorában ott vannak azok a hittestvéreink, akik maguk is Istenbe vetett hittel, személyes, keresztyén hitbeli meggyőződéssel munkálkodnak szűkebb és tágabb környezetükben azokért az értékekért, amelyek a megmaradást és az életet jelentik” – áll a körlevélben.

Felvidék.ma