Az Alsóörsi Csipkeműhely kamarakiállításának egy része

A Zoboralji Kulturális és Információs Központ és Alsóörs Község Önkormányzata a Zoboralji Tájegységi Értéktár létrehozása című fórumára hívta meg a Nyitra-vidék civil szervezeteinek képviselőit és tagjait május 10-én a Zoboralji Kulturális és Információs Központba.

Ladányi Lajos, a Zoboralja Kht. igazgatója üdvözölte a jelenlévőket és a meghívott előadók mellett bemutatta az alsóörsi vendégeket: Bánó Bélát, Alsóörs jegyzőjét, Medgyesi Lajosnét és Tretykó Istvánt, az Alsóörsi Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Bevezetőjében röviden ismertette a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi törvényt, melynek célja, hogy az összetartozás, a nemzet egységének erősítése érdekében örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban összesítse. A Hungarikum-törvény értelmében készül a Magyar Értéktár, mely a települési, a tájegységi, megyei és ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait tartalmazza.

Ladányi Lajos, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ igazgatója
Ladányi Lajos, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ igazgatója

Szuper Miklósné Judit, az Alsóörsi Csipkeműhely vezetője, Gránátalma-díjas népi iparművész Babits Mihály gondolatával kezdte mondanivalóját: „… a madárnak szárnya van, és nagy szabadsága. Az embernek egyetlenegy szülőföldje, és sok kötelessége.” Szólt a vert csipke történetéről és a csipkék fajtájáról s arról, hogy Nagy-Magyarország területe 24 csipkeközponttal rendelkezik, ami páratlan gazdagságot jelent. A zoboralji csipkéről elmondta, egyedülálló a magyar csipkék között, tűvel és cérnával készítik, valamint vert szélcsipkével díszítik.

Az alsóörsi helyi vezetők hamar felismerték az értékteremtést és a kezdetektől önkormányzati támogatással működött a csipkeműhely. A 2014-ben megalakult helyi értéktár bizottság felvette a település értékei közé és felterjesztette a megyei értéktár bizottság elé, amely a Balaton-felvidéki csipkét megyei értékké nyilvánította.

Szuper Miklósné népi iparművész
Szuper Miklósné népi iparművész

Szuper Miklósné befejezésül Papp Gábor szavait idézte: „Az a hagyomány, melyet őseinktől örököltünk, és mi joggal birtokolunk, az egész emberiség számára kincs. A vele való bánás szolgálat.” Mi ezt a szolgálatot végezzük hosszú éveken át Alsóörsért, Veszprém megyéért és a hazáért, örökséget hagyva magunk után – tette hozzá az iparművész.

Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának módszertani szakreferense „Minden közösségnek vannak értékei” című előadásában a Veszprém megye területén végzett munkát ismertette. Elmondta, a megye élen jár a települési értéktárak létrehozásában, mert a legfontosabb feladat az értékeket gyűjteni, dokumentálni és bemutatni a nyilvánosságnak.

Minden közösségnek vannak értékei - Mihalcsik Márta módszertani szakreferens
Minden közösségnek vannak értékei – Mihalcsik Márta módszertani szakreferens

Veszprém megye területén több, mint 80 helyen alakult meg értéktár bizottság s ez rengeteg pozitív eredménnyel jár: a minden közösségnek vannak értékei-elv erősödik, az emberek büszkék saját értékeikre, fiatalok is csatlakoznak az értékek felkutatásába, fejlődik és erősödik a helyi identitás, valamint a helyi közösség. A nyertes Hungarikum pályázatok segítségével további eredményeket érnek el a hagyományok ápolása terén is, bemutatkozási lehetőséget kapnak a közösségek és nívós kiadványok készülnek.

Mihalcsik Márta azt is elmondta, bár eredményeik jók, további terveik közt szerepel új települések bevonása a mozgalomba és újabb Hungarikum klubok alapításának ösztönzése.

Varga Péter, a Gazda Polgári Társulás és a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke elmondta, hogy a külhoni nemzetrész értéktára az összmagyarság nemzeti értékeinek részét képezi, így jött létre a Felvidéki Magyar Értéktár. Ennek célja a Felvidéken fellelhető magyar értékeket összegyűjteni, rendszerezni és népszerűsíteni; szakmai és módszertani segítséget nyújtani azon szervezeteknek és személyeknek, akik az értékek összegyűjtését támogatják; népszerűsíteni a Felvidék települési, tájegységi és összfelvidéki értékeit valamint partneri kapcsolatot kialakítani a Hungarikum Mozgalommal és más magyar értéktárakkal.

Szólt a  Felvidéki Értéktár Bizottság megalakulásának körülményeiről, összetételéről és annak feladatairól is. A fő cél a fellelhető értékek körének meghatározása, a Felvidéki Magyar Értéktár összeállítása és egy mindenki számára hozzáférhető adatbázis kialakítása. Az értéktár elnöke üdvözölte a Zoboralji Értéktár Bizottság megalakításának tervét és elmondta, ez egy különleges esemény, mivel a Felvidéken eddig még nem alakult tájegységi értéktár.

Varga Péter, a Gazda PT és Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke
Varga Péter, a Gazda PT és Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke

Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Felvidéki Értéktár Bizottság szakmai alelnöke Értékeink a digitális világban – településmustra című előadásában ismertette a Csemadok szakmai munkája keretében elvégzett gyűjtőmunkát.

Kiemelten szólt a Zobor-vidék értékeiről és az itteni gyűjtések eredményeiről. Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán, a későbbiekben pedig Ág Tibor és Takács András rengeteget gyűjtöttek a vidéken. Még a múlt század második felében is éltek olyan adatközlők, akiknek tudása és emlékezete felölelte a 19. század második feléből a népdalokat s ezt a tudást továbbadták.

Kolon község adatbázisának bemutatásával illusztrálta a sokrétű gyűjtőtevékenységet. Emlékeztetett, kopik az örökségünk, sok helyen már csak a Csemadok és a helyi népdalkörök éltetik azt. Szólt a helyi faluközösségeket formáló személyiségek adatai összegyűjtésének fontosságáról, s arról, hogy még mielőtt ez a tudás a világ változása során kimarad a mindennapokból és eltűnik, országos adattárba kell bejegyezni.

Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési intézet igazgatója, a Felvidéki Értéktár Bizottság Szakmai alelnöke
Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési intézet igazgatója, a Felvidéki Értéktár Bizottság Szakmai alelnöke

Az előadásokat követően Szuper Miklósné tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Alsóörs Önkormányzata nyertes pályázata lehetővé teszi számukra egy alkotótábor szervezését, melyre szeretettel meghívta a zoboralji hagyományőrzőket. Elmondta, hogy elsősorban hímzéssel és csipkeveréssel foglalkozó résztvevőkre számítanak, de fafaragók, amatőr festők és egyéb kézművesek is szívesen látott vendégek lesznek Alsóörsön a május utolsó napjaiban zajló táborban.

Három jogi személy: a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya a Zoboralja Kht. valamint a Nyitra és Vidéke Célalap képviselői és tagjai a Csemadok Területi Választmánya javaslatára kezdeményezték a Zoboralji Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozását, hogy összegyűjtsék és megőrizzék a vidék sokrétű, gazdag értékvilágát, rögzítsék az emlékhelyeket, létrehozzák a személyiségek adatbázisát, népzenei-, építészeti és természeti értékeket őrizzenek meg a jövőnek.

A fórum résztvevői közt Jókai Mária és Szanyi Mária néprajzkutatók.
A fórum résztvevői közt Jókai Mária és Szanyi Mária néprajzkutatók.

(Mihalcsik Márta és Tóth Klára felvételei)