Zselízen két nappal június 4-e után tartották meg a Nemzeti Összetartozás Napját, melynek alkalmából kopjafát is állítottak. A kopjafát a Via Nova és az MKP készíttette közösen az alapiskola részére, azzal a céllal, hogy az ott tanuló gyermekeket naponta figyelmeztesse a magyar nemzeti sorsközösségre.

„Kaszmán Zoltán tanár úr vetette fel egy alkalommal, hogy fontos lenne olyan emlékhely kialakítása az alapiskola területén, ahol a nemzeti ünnepeken emlékezni lehet. Természetesen rögtön felajánlottam a segítségünket, és sikerült is példás összefogással megteremteni ezt az emlékhelyet. Egy erdész felajánlotta a faanyagot, a jelenlegi polgármester úr – aki akkor még nem volt hivatalában – méretre vágatta, a nagyölvedi polgármester asszony, Cseri Zita biztosította a fafaragót, Csomor Istvánt, a vianovások pedig bebetonozták a talpazatát, így gyakorlatilag anyagiaktól mentesülve jöhetett létre. Ez is azt bizonyítja, hogy értéket teremteni így is lehet, csupán akarat és elhivatottság szükségeltetik hozzá” – mondta a kopjafaállítás körülményeiről Csonka Ákos, az MKP helyi szervezetének elnöke.

„A kopjafán kronologikus sorrendben vannak feltüntetve azok a dátumok, melyek sorsfordítóak voltak a magyar nemzet életében, mintegy bizonyítékként, hogy bár megannyiszor ért minket a vész és tépett a balsors, nemzetünkben mégis volt mindig annyi tartás, hogy fel tudott állni, és nem tűnt el a történelem süllyesztőjében. A kopjafa hátoldalán pedig nemzeti imánk első sora olvasható rovásírással” – tette hozzá Sárai Zsombor, a Via Nova helyi elnöke.

A kopjafát az iskola orgonakertjében, a Komensky utca felől állították fel, így nemcsak az iskolások, hanem az főutcán járók is nap mint nap megcsodálhatják. Az ünnepélyes avatás alkalmából Máté Anikó, az iskola igazgatónője és Csonka Ákos nemzeti színű szalagot kötöttek a kopjafára. Mindehhez közreműködtek az alapiskola tanulói, illetve a Franz Schubert Gyermekkar is, amelynek előadása még emelkedettebbé tette a ceremóniát.