Másfél év kassai szolgálat után, idő előtt ért véget Szesztay Ádám kiküldetése Kassán. Megkérdeztük a főkonzult, hogyan értékeli ezt az időszakot.

Június 4-én barátaim egy részével, köztük több lelkésszel együtt összegyűltünk hálát adni Istennek, amiért másfél éven át itt, Kelet-Szlovákiában és Közép-Szlovákia keleti részén teljesíthettem szolgálatot. Úgy értékelem, hogy Isten áldásában bővelkedett számomra ez az időszak. Maga az, hogy itt lehettem, az Úr ajándéka volt.

Mit adott ez a másfél év?

Sok barátot és sok felemelő élményt. Emellett csodálatos dolog olyan helyen dolgozni, ahol bármerre fordul meg az ember – akár hivatalból, akár szabadidejében -, mindenütt a történelem – ráadásul saját történelme – kiemelkedően fontos emlékhelyei és a természet számtalan csodája között járhat. Ahogy Alaptörvényünk fogalmaz: „a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékei” között.

Egy diplomatát nem azért helyeznek ki külszolgálatra, hogy neki adjon valamit az ott töltött időszak, hanem azért, hogy elvégezze a rábízott feladatokat. Énrám azt bízták, hogy foglalkozzam sokat a gazdasággal, azon belül is különösen a határvidékeken való munkahelyteremtéssel, próbáljam erősíteni a két ország és a két nemzet közötti együttműködést, párbeszédet, és kísérjem figyelemmel a konzuli kerületben élő magyarság életét. Azt hiszem, arányosan viszonylag sokat sikerült ezeken a területeken tennem, ami jó érzés, tehát ez is lehet válasz arra, hogy mit adott nekem ez a másfél év.

Az egykori történész hogyan érezte magát Kassán?

Biztos sántít a hasonlat, de úgy képzelem, valami hasonló érzése lehet egy moszlim hívőnek, ha Mekkában jár. Más kérdés, hogy nagyon kevés idő maradt passzióból történelemmel foglalkozni. Erre talán mostantól kerülhetett volna sor bőségesebben, ha kilátásba helyezett, új feladataim nem szólítanának el.

Milyen elvárásokat jelent a felajánlott új tisztség?

Mint a barátaimnak írt búcsúlevélben is említettem: egyelőre jószerivel csak szóban kaptam tájékoztatást arról, hogy új feladatom a Külgazdasági és Külügyminisztérium tervező-elemző tevékenységének újjászervezése lesz. A konkrét elvárások nyilván majd akkor véglegesednek, amikor ezt írásban is rögzítik, tehát a minisztérium szervezeti és működési szabályzatába bekerülnek a külpolitikai tervezéssel és elemzéssel foglalkozó szervezeti egység hatáskörei, illetve megkapom személyre szóló munkaköri leírásomat.

Nagy vonalakban az szokott lenni az ezzel foglalkozó munkatársakkal szemben az elvárás, hogy a külpolitika irányítói által követett stratégia szempontjából kísérjék figyelemmel és értékeljék a világban zajló folyamatokat, illetve ennek alapján vessenek fel ötleteket, javaslatokat.