Főtisztelendő Szalay Gyula esperes, az ünnepi szentmise főcelebránsa.

Az albári Szent Anna római katolikus templomban július 31-én megszólaltak az ünnepi harangok. A feldíszített templomban, ünnepélyes asszisztenciával kezdődő búcsúi ünnepi szentmisére került sor, amelyen Érsek Rezső karmester vezetésével a Szent György kórus csodás énekével elvarázsolt bennünket. Díszőrséget dr. Nagy Frigyes nagyprior és Kulcsár Tibor főkancellár vezetésével a Szent György lovagrend állt.

Az Érsek Rezső vezette Szent György kórus.
Az Érsek Rezső vezette Szent György kórus

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka főtisztelendő Mgr. Szalay Gyula esperes úr volt. Szentbeszédében Szent Joachim és Szent Anna életéről elmélkedett. Az alábbi szavakkal állította elénk őket példaképül „Mi, keresztények, várakozó és vándorló emberek vagyunk. Várunk az igazi, az örök életre… Messze nézünk! Fürkésszük a távolságot csendben – és megyünk egyre előre, egyre tovább!… Az egyházi év brokátját, mint drága gyöngyök, a szentek díszítik. Ők sem születtek szentnek, azzá lettek kemény akarattal. Küzdelem, odaadás és bátorság kellett hozzá. Jutalmul megkapták az örök élet koronáját. Szent Anna és Szent Joachim csodálatos életüknek igyekezetével mindenben Istenre hagyatkoztak, és Isten volt az életükben a legfontosabb. Minél közelebb áll valaki Istenhez, annál tökéletesebb. Szent Anna és Szent Joachim megértették, hogy az ember akkor lesz igazán boldog, ha igyekszik mindenben Isten akaratát teljesíteni.”

A szentbeszéd után Sebö László kispap felolvasta a nagyszombati érseki hivatal által kiadott megbízó dekrétumot. Ezután Szalay esperes úr két fiatalnak kiszolgálta a keresztség szentségét, a bérmálás szentségét és az első szentáldozásban részesítette őket. A fiatalokról boldogság sugárzott, hiszen erre a napra hosszú ideig várakoztak és mi mindnyájan együtt örültünk velük és éreztük, hogy a Szentlélek mily’ csodálatosan működik egyházközségünkben.

A szentmise után az esperes úr buzdította a fiatalokat és a híveket, hogy továbbra is tartsanak ki, mert mit használ, ha az élet hullámain keresztül a földkerekség bármely részéről sugárzott zenét, beszédet hallod, de nem hallod saját zaklató lelkiismereted szavát. Mit használ, ha tudod kívülről bármelyik sztár életének legapróbb részeit, ha saját életedet nem ismered? Legyünk igazi keresztények! Ismerjük meg saját magunkat, tegyünk tanúságot hitünkről és ahova Isten állít bennünket, ott szolgáljuk Őt! Legyünk Krisztusnak a pusztában kiáltó, élő harsonái és hűséges követői!

Az esperes úr kitartásra buzdította a fiatalokat.
Az esperes úr kitartásra buzdította a fiatalokat

A szentmise a pápai és a magyar himnuszokkal fejeződött be, majd agapéra került sor a helyi művelődési házban, ahol jelenlétével megtiszteltek bennünket falunk elöljárói, valamint az albári és a környékbeli hívek.

Fotók: Lelkes Vince