Tíz év után újra Molnárné Pelle Beáta az iskolaigazgató (Fotó: HE)

Rimaszombatban alakult újjá 1945 után az első református gimnázium, és Ipolyság és Szepsi között máig az egyetlen teljes szervezettségű magyar tannyelvű középiskola. Élére augusztustól újra Molnár Sándorné Pelle Beáta került.

Molnár Sándorné Pelle Beáta matematika-fizika szakon végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen, aktív tagja a református gyülekezetnek, teológiai alapismereteket szerzett, elvégezte a katekéta képzést. Tanítani 1995-ben kezdett, négy évig a Tornaljai Gimnáziumban tanított, majd 1999-ben aktívan bekapcsolódott a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium megalapításába. Részese volt az intézmény kiépülésének, megerősödésének. A munkába megbízott igazgatóként kapcsolódott be, majd a következő öt évben kinevezett igazgatóként tevékenykedett. 2016. augusztusától újra az igazgatói tisztséget tölti be. A korábbi igazgatónak, Sebők Attilának lejárt a mandátuma, 2006 óta két megbízatási időszakot töltött ki, s már nem kívánt indulni a posztért, igazgatóhelyettesként segíti a régi-új igazgatót.

„Pedagógia innovációként szeretném elősegíteni az egész életre való tanulás készségét, fakultáció formájában megerősíteni a tanulóink gazdasági és pénzügyi ismereteit. Fontosnak tartom a differenciálást az osztályon és feladatokon belül, hogy külön tudjunk foglalkozni a különböző képességű tanulókkal. Úgy gondolom, az a tantestület, amelyben eddig is dolgoztam, stabil, kellő tapasztalattal rendelkező, de ugyanakkor még nagyon aktív és az újításra és esetleges változtatásokra nyitott pedagógusokból áll. Közösen kell kialakítanunk egy stratégiai tervet, melyben a szülők, a fenntartó és a diákok igényeit mindenképpen figyelembe vesszük” – mondta a Felvidék.ma-nak Molnár Sándorné Pelle Beáta.

A teljes felújítás még várat magára, de apróbb javítások most is zajlanak (Fotó: HE)
A teljes felújítás még várat magára, de apróbb javítások most is zajlanak (Fotó: HE)

Az intézmény alapító-fenntartója a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A nyolcosztályos gimnázium, mely mellé később 2001-ben négyosztályos gimnázium is társult, az Egyesült Protestáns Gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. A 2016/2017-es tanévben is 7+3 osztállyal kezdenek. Idén a korábbi átmenet miatt, amikor is már ötödikből kerülnek ide a gyerekek, nem lesz érettségiző osztály, s úgy szintén a négyosztályos tagozaton is hiányzik a 4. évfolyam, mivel négy éve nem tudtak első osztályt nyitni. Mára azonban a demográfiai hullám megfordult, s már van kellő számú érdeklődő diák az intézmény iránt. Mivel a Rimaszombati járás populációjának csak 5%-a, általában 17 gyerek mehet nyolcosztályos gimnáziumba, így két osztályt a jövőben sem nyithatnak.
A felekezeti intézményhez tartozik, és
2002-ben kezdte meg működését a Magyar Közösségi Ház emeletén az iskola saját diákotthona, amelyet a legelső egyházi fenntartású kollégiumként 2004. január 1-jén soroltak be az oktatási hálózatba. Az intézmény Ipolyság és Szepsi között az egyetlen magyar tanítási nyelvű középiskola, a többiben csak olyan megyei fenntartású iskolák vannak, ahol van magyar tanítási nyelvű osztály is, de maga az intézmény nem magyar iskola. Ebből a szempontból egyedülálló a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium.

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) /Fotó: HE/
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) /Fotó: HE/

„Ez egy óriási kihívás és küldetés is számunkra. Egy vegyes tanítási nyelvű középiskola a teljes hagyományrendszerével nem tudja azt a fajta nevelést és értékrendet közvetíteni, amit egy magyar középiskola el tud végezni. Esetünkben a magyar közösség megerősítésére kell a munkánknak irányulnia. Azt szeretnénk, ha azok a gyerekek, akik tőlünk kikerülnek, hitükben és identitástudatukban is megerősödjenek” – nyilatkozta Molnár Sándorné Pelle Beáta.

A gimnázium jól felszerelt, két korszerű számítástechnikai szaktanteremmel, kémiai és fizikai laboratóriummal, multimédiás helyiséggel, díszteremmel, gazdag, 8-9 ezer kötetes könyvtárral rendelkezik. Az épület több mint 110 éves, 1904. október 11-én avatták fel. A maga idejében nagyon modern volt, de teljes külső és belső felújításon az 1930-as évek második felében esett át. Ma két iskola működik az épületben, a bal szárnyban a szlovák evangélikus alapiskola üzemel, s az épületen tulajdonjogilag a helyi evangélikus illetve a református egyházak és a fenntartók osztoznak, így nem egyszerű a teljes rekonstrukciót összehangolni. A nyár folyamán a jobb szárnyban két osztályban padlócserét végeztek, új bútorok érkeztek, a kollégiumban a fűtésrendszert is modernizálták a magyar állam támogatásával.