Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma

A második ciklusban képviselő szülőfalujában. Országos szinten első alkalommal idén márciusban mérettette meg magát a parlamenti választáson a Magyar Közösség Pártja színeiben. A párt júniusban megújult, nemcsak az elnöki tisztségben történt változás, hanem több poszton is. Kőrösi Ildikót az MKP tisztújító közgyűlésén önkormányzati és közigazgatási alelnökké választották. Terveiről faggattuk.

A választások előtt tűnt fel országos szinten, régiós szinten viszont közismert, hiszen a Vágsellyei járás listavezetőjeként szerepelt az MKP listáján. Mivel foglalkozik civilként? 

Ügyvédként dolgozom, a munkaidőm nagy részét ez tölti ki. A politikai pályától nem áll messze a jogi és ügyvédi tevékenység, a joggyakorlat a mindennapi munkám szerves része. Egyébként már gimnazistaként is érdeklődtem a közügyek iránt, egy ifjúsági szervezet keretein belül dolgoztam az emberi jogok védelmében, felvilágosító rendezvényeket szerveztünk, több drog prevenciós előadást is tartottunk.

Mikor kezdett az önkormányzatisággal foglalkozni?

A második választási ciklusban vagyok önkormányzati képviselő Pered községben. Az idei parlamenti választásokon indultam először az MKP országos listáján. Az eredmények sajnos közismertek, de a polgármestereink és az önkormányzati képviselőink továbbra is teszik a dolgukat. Bízom benne, hathatós eredményeket tudunk elérni a településeken, nemcsak önkormányzati és közigazgatási területen, hanem a települések kulturális, a gazdasági és a társadalmi életében is. A közösségünknek szüksége van pozitív eredményekre. Az önkormányzatiság egy színes skálájú terület, amely dinamikusan fejlődik. Állandó odafigyelést és áttekintést igényel.

Ügyvédként mi a szakterülete, milyen ügyekkel foglalkozik?

Ügyvédi munkám során a polgári és kereskedelmi ügyekkel foglalkozom a legtöbbet. Közösségünk szempontjából igyekszem több figyelmet fektetni a kisebbségvédelem kérdésére is, e területen az MKP-n belül nagyobb hangsúlyt fektetünk a nyelvhasználati kérdésekkel kapcsolatos ügyekre. Fontos, hogy az emberek a jogsérelmeket merjék jelenteni, hogy ne féljenek megvédeni saját magukat. Nem utolsósorban önkormányzati képviselőként az önkormányzatokkal kapcsolatos joggyakorlat is a munkám részét képezi.

A kisebbségvédelem és a nyelvhasználati jogok kiterjesztése kapcsán talán egy kampánnyal kellene felhívni az emberek figyelmét arra, hogy nem szabad félni érvényesíteni a jogainkat…

Véleményem szerint a részleges hiányosságokra való figyelemfelkeltéssel és a megoldásokat kínáló módosító javaslatokkal is eredményeket érhetünk el ezen a területen. Ezzel a céllal dolgoztuk ki a nyár végén bemutatott műsorsugárzási és műsorszórási törvény módosító javaslatát a nyelvhasználat arányosságát kérve, valamint dolgozunk a további hiányos nyelvhasználati kérdések orvoslásán a közélet más területein. Az átfogó kampányt illetően elképzelhetőnek tartom, hogy a Szövetség a Közös Célokért szervezettel és Pogány Erzsébettel, az SZAKC igazgatójával együttműködve sikerül majd előbbre lépnünk ebben az ügyben. Fontosnak tartom, hogy a magyar joghallgatókat is aktívan be tudjuk vonni a folyamatba, hogy felhívjuk a figyelmüket a kisebbségi jogok védelmének lehetőségeire. Bizakodva tekintek a kollégákra, hogy érdeklődnek majd az ezzel kapcsolatos ügyek iránt.

Önkormányzati képviselőként milyen területtel foglalkozik? 

Pereden a szociális és egészségügyi bizottság elnökeként tevékenykedem. Már az első választási ciklusban is ezért a területért feleltem. Ez különösen emberközeli terület, és nagyon szeretem ezt csinálni. A lakosok helyzetéről és problémáiról sok mindent megtudok így, és lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk segíteni a rászorulóknak.

Peredről sok mindenkinek a helységnévről szóló népszavazás jut eszébe. Az önkormányzat jogi lépéseket tett. Hol tart most ez az ügy?

Lakosaink közel hetven százalékos részvételével és a szavazók majdnem hetven százalékos beleegyezésével tartottunk népszavazást. Azt szerettük volna elérni, hogy a községet szlovákul is nevezzék Perednek. Miután az érvényes népszavazás ellenére a kormány elutasította a község névváltoztatását, az ügyet községünk ügyvédjének segítségével jogi útra tereltük, panaszt emeltünk az alkotmánybíróságon, valamint közigazgatási peres indítvánnyal éltünk a kormány döntése ellen is. Az alkotmánybíróság panaszunkat az alanyi jogsértés bizonyítása híján elutasította, a közigazgatási per pedig még folyamatban van a legfelsőbb bíróságon.

Majdnem három hónapja van új elnöksége a Magyar Közösség Pártjának. Milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt időszakban? 

Egy önkormányzatnak közel négyezer feladatkörrel kell boldogulnia a mindennapokban. Talán a legnagyobb problémát a mindenkori feladatok ellátására és a települések további fejlesztésére szükséges pénzeszköz hiánya okozza. A mi pozíciónkból nagyon nehéz hatékony megoldást kínálni erre a problémára, viszont a párbeszéd, az összefogás és az együttműködés támogatásával ösztönözhetjük a pályázatok hatékonyabb lehívását és merítését. A településeknek együtt kell dolgozniuk, meg kell próbálnunk ezen az úton haladni. Ez az egyik célkitűzésem. Másrészt, ahogy a tudományban is vannak átmenetek, kiegészítik egymást a szakágak, úgy az önkormányzatok életében sem lehet szervesen elkülöníteni az egyes területeket. Ezért törekedni fogunk a mezőgazdasági, gazdasági és régiófejlesztési terület szorosabb összefonására is az önkormányzattal.

Melyek az elsődleges céljai alelnökként?

A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei elnevezésű dokumentumot kulcsfontosságú koncepciónak tartom. Ennek népszerűsítése és megismertetése az emberekkel az egyik elsődleges feladat, igyekszem majd hangsúlyt fektetni a koncepcióban lefektetett elvek ismertetésére, főként a fiatalabb generáció körében, elsősorban azért is, mert az ország területi felosztásának újragondolására már a szlovák politikusok körében is vélünk kezdeményezéseket felfedezni. Az országban a természetes régiók figyelembevételével kellene meghúzni az új megyehatárokat, közigazgatási egységeket. Amikor felmerül egy ilyen gondolat, aminek ráadásul megalapozottsága is van, akkor jó lenne, ha mi, magyarok is fel tudnánk mutatni az elképzeléseinket. Másrészt szeretném ösztönözni a polgármestereket a folytonosság biztosításának szükségére az önkormányzati munka területén, hiszen a hosszú távú gyümölcsöző településfejlesztést nem lehet csupán egy választási ciklusra tervezni, és ez alatt a rövid idő alatt megvalósítani.